Af: Ove Andersen, Hovvej 71, 5592 Ejby, kandidat til ældrerådet

Lokaldebat: Jeg er kandidat til ældrerådet, og jeg vil rose det afgående ældreråd for det gode og positive samarbejde, der har været med forvaltning og Byråd.

Der er selvfølgelig mange ting, der kan blive bedre, men intet er gratis, så prioritering er nødvendig. Når der bygges nye boliger, er det vigtigt, at de også er handicapvenlige. Der er behov for seniorbofællesskaber i flere dele af kommunen.

Det er nødvendigt med større fokus på sygdommen demens, som rammer flere og flere. Her skal der også tænkes på aflastning af pårørende. Plejepersonalet skal yderligere styrkes fagligt gennem efter- og videreuddannelse. Fremskrivninger viser, at antallet af 65+årige stiger mere i Middelfart Kommune end i resten af landet, og det vil sætte økonomien under pres.

Derfor er det vigtigt med et veluddannet personale og politisk vilje til at finde nye løsninger. Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde bedre vilkår for ældre og personale.