Af: Hanne Klit, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Troensevej 6A, Svendborg

Læserbrev: Det er vigtig at bevare de lokalhistoriske arkiver, for de rummer værdifulde oplysninger om mangt og meget. De er vigtige brikker i eftertidens kulturarv, for at vi kan overdrage viden om fortiden og nutiden til fremtiden.

Således også Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv, som lige nu lever i uvished om, hvor man kan rumme arkivalierne i fremtiden, fordi Landet Bibliotek, Lundby Skole og dagtilbuddene i området samles på Lundby Skole, og der desværre ikke også er plads til lokalarkivet. Bygningerne fra Landet Bibliotek skal sælges, og indtil videre er der ikke politisk opbakning til at sælge bygningerne til Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv for en symbolsk sum. Reelt repræsenterer biblioteksbygningerne ikke en værdi/salgssum, som kan retfærdiggøre tabet af en kulturinstitution i området. Og værdien af den borgerinddragelse og ejerskab, sådan et projekt kan medvirke til, er uvurderlige for et område, der gennem de seneste år har mistet bank, bager, lægehus og nu også bibliotek. Hvis foreningen bag arkivet kan mobilisere kræfterne til at renovere og fastholde bygningerne, er det helt klart Socialdemokratiets mål, at foreningen skal tilbydes mulighed for at overtage bygningerne til et symbolsk beløb. Det er i øvrigt ikke en ukendt praksis i Svendborg Kommune.