Cykelstidebat: Svendborg kan lære af Bern
Af: Bjørn Kay, medlem af bestyrelsen og cykelgruppen af SF Svendborg, Graaesvej 7, Svendborg

Svendborgs politikere skulle overveje at inddrage cyklister mere i deres politiske beslutninger.

I den forbindelse er der bevilliget 1,45 millioner kroner til en cykelsti mellem Broholm og Gudme. I de sidste 10 år er der sket næsten ingen trafikuheld her, og på Dronningemaen, som er udskudt og ville koste 2,6 millioner, sker der mange uheld hvert år.

Hertil kommer, at kommunens politiske udvalg på området har vedtaget en handlingsplan, som prioriterer Dronningemaen højt, og som slet ikke har prioriteret Broholmløsningen. I sammenligning med Svendborg har cyklisterne i Bern fået meget sikre cyklestier og er ligestillet med bilister.

Frustrationen om diskussionen af det politiske spil om Dronningemaen har udstillet at den politiske beslutningsproces og står hele tiden under den magtspil, der foregår i de politiske udvalg, og fraviger til tider det behov og analyser, som blev foretaget af fagfolk på området.

Derfor vil jeg bede det politiske system om at etablere en dialogmodel, som det der etableret i Bern til gavn af borgernes sikkerhed og cyklister.

Det gør vel ikke noget at lære fra andre lande og gøre Svendborg Kommune lidt mere sikker og attraktiv for borger og kommende tilflyttere.

I Bern deltager 4700 borger i denne dialoggruppe og bliver hørt. Disse mødes en gang hver måned med politikere og udarbejder forbedringsforslag til byens forvaltning.

Link til hjemmeside og yderligere informationer findes her: https://wearethecityheroes2013.wordpress.com/2013/12/22/bern-an-example-of-bike-city/

Dialogen om bedre cykelstier vil gavne Svendborg - helt bestemt.