Ældrepleje. Rapport om nordfynske plejecentre
Af: Bent Nielsen, Sømarksvej 30, Søndersø

Debat: I avisen den 28. december refereres resultatet af sundhedsfaglig konsulent Signe Karstofts besøg på plejecentrene. Centrene får en overvejende positiv bedømmelse, omend aftennormeringen på Kærgården i Otterup er sårbar.

Som pårørende til beboere på det lokale plejecenter i Søndersø er det min oplevelse, at normeringen generelt er mangelfuld, hvilket - på trods af personalets bestræbelser - går ud over de svageste beboere.

Jeg tænker også på, hvad et sådant konsulentbesøg omfatter. Hvor lang tid bruges, og hvor mange mennesker tales der med. Og hvad med de over 50 procent demente/svage, som ikke kan udtale sig. Var det ikke en ide at høre de pårørendes mening?