Åbent brev: Broforening beder Ærø Kommune om at betale for undersøgelse
Af: Bestyrelsen for Broforeningen: Graeme Thomson, Aage Sandholdt, Steen Kristoffersen, Svend Aage Jensen, Bent Tolstrup

På trods af at Økonomiudvalget tidligere har afvist at støtte en undersøgelse af, om det er en samfundsøkonomisk god ide at anlægge en fast forbindelse til det øvrige Danmark, ansøger vi, Interesseforeningen Ærøbroen, Ærø Kommune om at betale for en sådan undersøgelse for at vi en gang for alle kan få fastslået, om Ærø vil have gavn af en sådan forbindelse.

Vi sender ansøgningen, fordi vi har erfaret, at kommunen har fået et uventet overskud på driften i 2016 på mange millioner kroner, så det næsten ikke vil kunne mærkes på kassebeholdningen, at der bruges ca. 225.000,00 kr. på en meget vigtig opgave.

Vi gør opmærksom på, at hvis en sådan undersøgelse viser, at det er en dårlig ide at få anlagt en fast forbindelse, vil vi henstille til vores generalforsamling at Broforeningen nedlægges.