Af: Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV - censor i specialpædagogik

Jeg er glad ved, at jeg ikke skal give karakter for politisk håndværk.

Alex Ahrendtsen er netop citeret for at ville udvide den nuværende 7-skala, som i daglig tale kaldes 12-skalen, til 20.

Ligesom Søren Pind er citeret for at ville have en ekstraordinær karakter til tallet 12.

Vi har nu fra Dansk Folkepartis side fået oplyst, at 13-skalaen er det, DF ønsker. Hvorfor dog skrue tiden tilbage?

Jeg vil glæde mig til at være censor på bachelor for Ahrendtsen i specialpædagogik. Jeg kan garantere dig for, at du får den karakte,r som du præsterer, hverken mere eller mindre.

God sommer.