Af: Inge Bjarke, Svenstrupvej 26, Odense - lektor, Syddansk Musikkonservatorium

Som eksamensleder ved afgangskoncerterne på Syddansk Musikkonservatorium har jeg siden 12-skalaens indførelse hørt censorer beklage sig over denne skala - og med rette.

Censorerne er højt estimerede musikere, lektorer og professorer fra orkestre og konservatorier i hele Danmark, og de er meget omhyggelige i deres vurdering af eksaminanden.

Hvert år savner vi at kunne skelne mellem et 8- og et 9-tal, der nu begge rummes i 7-tallet, ligesom vi også savner en skelnen mellem 11 og 13.

Med den akkuratesse og forening af håndværksmæssig kunnen og kunstnerisk udfoldelse, der er i en musikers metier, er det også de små nuancer, der er vigtige - og derfor er der behov for større præcision og skelnen i karakterskalaen.

Tak til Alex Ahrendtsen og DF for at tage problematikken op.