Af: Vagn T. Jensen, Roers Alle 12, Odense NV

Under overskriften "Skat eller velfærdsprocent" skriver Frank Eistrup i FS 9. oktober. "Rød blok med Peter Rahbæk Juel i spidsen kalder en skattestigning for en velfærdsprocent. Hvad regner PRJ byens 200.000 borgere for? Dumme?"

Så beskrives hvordan man betegnes, hvis man har en IQ på under 20, og at rød blok og PRJ må regne med, at Odenses borgere tilhører denne gruppe, når de kan blive ved med at fremføre, at en skatteforhøjelse er lig med en velfærdsprocent. Eistrup slutter med, at det måske er andre, der tilhører denne gruppe - underforstået rød blok og PRJ.

Frank Eistrup har haft ord for at være grundig og troværdig, men nu er han også blevet politiker og må vurderes som sådan. I en troværdighedsmåling fra Radius Kommunikation, på en skala fra 1-5, hvor et betyder lav troværdighed, og fem betyder høj troværdighed, får politikerne bundkarakteren 2,06.

Den lille skattestigning, som til slut når op på en procent, går krone for krone til fire områder som lovet Odenses borgere, nemlig: De yngste børn. Skolebørn. Børn i udsatte positioner. Ældre og mennesker med handicap.

Det er velfærd, og derfor kaldes skattestigningen for velfærdsprocenten.