Terror: Sig fra, moderate muslimer
Af: Kurt Landtved, Mejerivej 17, Otterup

Det var velgørende tirsdag aften at høre i tv, at 130 imamer i England har afvist at medvirke ved begravelsen af de tre fanatiske terrorister i London.

Vi, som tror på, at det store store flertal af muslimer i Danmark er ganske almindelige mennesker med menneskelige følelser, savner i den grad, at der bliver sagt fra, når fanatikere i ord og handling bærer sig vanvittigt ad. Vel og mærke, sagt fra af dem, som disse mørkemænd påstår at repræsentere. Som f.eks fornylig, hvor en imam i en dansk moske misbruger den danske ytringsfrihed til at prædike død over jøder og andre vantro i ret utvetydige vendinger.

Hvorfor bliver han ikke mødt af en læserbrevsstorm fra moderate og besindige muslimer?

Hvorfor udvandrer man ikke fra moskeen og tager afstand fra den slags?

Når den moderate muslim blot ryster på hovedet og ikke siger fra, så er det alt for nemt for fremmedfjendske nationalkonservative i Danmark at slå alle muslimer i hartkorn med disse fanatikere og stemple alle muslimer som potentielle mordere.