Sprog. Til fronten - og så i min alder
Af: Bent Balle Hansen, Teisensvej 2 D, Odense C

Når man er fyldt 81 år, skal man være forsigtig med at kværulere over nye ord, der dukker op.

Jeg er da også glad for, at det danske sprog konstant bliver beriget af lånte ord fra fremmede sprog og ved kreative nyformuleringer.

Men i FS 6. juni stødte jeg på to nye ord, som jeg synes er uheldige.

I forbindelse med omtalen af Heartland arrangementet på Egeskov stødte jeg på formuleringen "talk-programmet".

Jeg har forstået, at en "talk" er et møde mellem to personer og en ordstyrer, der drøfter aftalte emner.

Men er samtale ikke en bedre beskrivelse af en sådan diskussion end det engelske ord "talk", som vel bedst kan oversættes ved det danske ord "tale"?

Det andet udtryk, jeg stødte på var "frontlinjemedarbejder".

Som jeg har forstået det, er der tale om den gruppe offentligt ansatte, bl.a. hjemmehjælpere og socialrådgivere, som i deres daglige arbejde kommer i kontakt med borgerne.

Det varer måske ikke længe, inden jeg skal møde en af disse "frontlinje-medarbejdere", når jeg får brug for hjælp til de daglige gøremål.

"Frontlinje." Jeg har svært ved at forlige mig med at skulle til fronten - i min alder.