Af: Af skatteminister Karsten Lauritzen (V)

I fredags kunne man i medierne få det indtryk, at jeg med et nyt lovforslag vil udvide Skats muligheder for at kontrollere virksomheder, der drives fra private hjem. Det skabte - forståeligt nok - bekymring hos blandt andet tænketanken Justitia.

Der er dog tale om en misforståelse af det lovforslag om en modernisering af den såkaldte skattekontrollov, som jeg har sendt i høring.

For det første lægger jeg ikke op til at udvide Skats kontrolbeføjelser. Lovforslaget giver ikke Skat nye muligheder for at få adgang til private boliger. Der er kun tale om en præcisering af de regler, der gælder i dag.

For det andet er der endnu kun tale om et lovforslag, der er sendt i høring. Det vil sige, at regeringen og jeg ikke har taget endegyldigt politisk stilling til indholdet. Og det er faktisk pointen med høringsfasen: At få gode og konstruktive indspark, som vi kan tage med videre i det lovgivningsmæssige arbejde.

For det tredje vil jeg i al ydmyghed minde om, at et af mine allerførste træk som Skatteminister var at afskaffe Skats mulighed for at gå ind i folks private haver for at kontrollere. Det var retssikkerhedsmæssigt et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig at udvande ved at give nye kontrolbeføjelser til Skat.

Det er i den henseende vigtigt at skelne mellem rent private hjem og private hjem, hvorfra der drives erhvervsvirksomhed. For der skal ikke herske tvivl om, at Skat selvfølgelig skal have mulighed for at tjekke virksomheders regnskaber og lignende for at sikre korrekt skattebetaling. Hvordan den kontrolmulighed konkret skal udformes, lægger vi os endeligt fast på i det kommende lovarbejde.

Jeg er glad for, at Justitia og andre gode institutioner, der ligesom mig kerer sig om borgernes retssikkerhed, råber vagt i gevær, når de ser noget i lovforslaget, der kan skabe bekymring. Det er jo netop meningen med høringsprocessen. Og det er helt sikkert noget, jeg tager med mig i det videre arbejde med lovforslaget.