Af: Morten Weiss-Pedersen, Vestergade 43, Strib - spidskandidat til regionsrådet, De Konservative

Det er nu tankevækkende, som Holger Gorm har fundet sit politisk kald som Carl Holsts defensor i alle forhold. 

Der er tilsyneladende et endog meget tæt samarbejde mellem den tidligere regionsrådsformand, hans advokat og Egtveds stolte bysbarn Holger Gorm. Ja det lille tre-kløver har endda fået en sensationsivrig journalist med som mikrofonholder - og nu part i sagen. 

Selvom der spredes meget røgslør om denne sag - er sagens kerne fortsat fuldstændig uimodsagt: Der er ført valgkamp for offentlige midler - og regionsrådet skal beslutte, om man vil forfølge sagen erstatsningsretsligt. Det er en principiel sag, som har manges interesse. 

Derfor er det selvfølgelig også o.k., at et flertal i regionsrådet vil have en second opinion af de erstatsningsretslige aspekter, så man derefter kan tage stilling. 

Dette har Holger Gorm vidt og bredt kaldt ulovligt. Men Ankestyrelsen har i et svar til samme Holger Gorm gjort klart, at det er regionsrådet i sin gode ret til - og lovligt. Men det nævner Holger sjovt nok slet ikke. Sørgeligt - og nærmest tragikomisk. 

Sagen er sådan set for vigtig og principiel til det.