Af: Lars Chr. Lilleholt - energi-, forsynings- og klimaminister, Venstre

Danmark er foregangsland inden for den grønne omstilling, og Region Syddanmark har i høj grad en andel i Danmarks succes med at forene grøn energi med vækst og nye arbejdspladser.

Vindmølleindustrien kunne for nylig berette, at den i 2016 har haft den største eksportvækst og jobskabelse siden finanskrisen. Det går med andre ord forrygende i vindbranchen, og det kommer også Region Syddanmark til gode.

Region Syddanmark har nu over 8000 fuldtidsbeskæftigede i vindmøllebranchen - dvs. 26 procent af de beskæftigede i branchen.

2016 var i det hele taget et godt år for vindmøllebranchen. Øget omsætning, flere job og mere eksport i en branche, der nu samlet set har næsten 33.000 fuldtidsbeskæftigede. Det viser, at dansk vindmølleindustri for alvor er blevet en vækstmotor for Danmark. Og det bekræfter, synes jeg, at den eksportstrategi for energiområdet, som regeringen fremlagde i marts i år, er den helt rigtige. Her spiller eksporten af grøn energiteknologi nemlig en hovedrolle, for at vi i Danmark kan fastholde vores position som grønt foregangsland og samtidig sikre mere vækst, velstand og velfærd i Danmark gennem mere eksport og flere arbejdspladser.

Danmark skal fortsætte som europamester i eksport af energiteknologi og i endnu højere grad kendes for at være dem, der skaber bæredygtige energiløsninger, der når ud over vores egne grænser. Vores eksportstrategi skal sikre, at danske virksomheder står bedst muligt til at levere til den stigende efterspørgsel efter energiløsninger. Og jeg vil i den forbindelse gerne rose vindmøllebranchen for i den grad at gå foran. Det er ikke mindst takket være branchens egen dygtighed, at Danmark ligger nr. 1 i Europa, når det gælder grøn eksport.

Når andre lande kigger mod os for at få råd eller knowhow om grønne løsninger, er det, fordi vi rent faktisk ved noget om det i Danmark. Og tallene fra vindmølleindustrien viser tydeligt, at en del af æren for det også skal findes her i Region Syddanmark. Det kan I med god grund være stolte af. Det er det, der driver vores grønne omstilling og væksten i Danmark i det hele taget.