Politik. Odense og det gode liv
Af: Sanne Skougaard Andersen, Ternevej 58, Odense NV - byrådskandidat, Venstre

Vi skal værne om vores by og passe på hinanden - og vi skal være i øjenhøjde med de enkelte mennesker - børn, unge, de ældre, syge, handicappede, socialt udsatte og dem uden for arbejdsmarkedet.

Mange færdigheder og kompetencer grundlægges i de tidlige år, så vi skal have fokus på god kvalitet i vores dagtilbud i forhold til det enkelte barn, da børns behov er forskellige, fordi de har vidt forskellige forudsætninger.

Vi skal have fokus på, at børn har forskellige evner og lærer på forskellig vis. De fagligt svage elever skal mødes der, hvor de er, mens de fagligt stærke elever skal udfordres ud fra, hvor de er. På den måde bliver de fleste parate til en ungdomsuddannelse.

Der skal vises respekt for den ældre, der har levet livet og har sine erfaringer og oplevelser med sig. Man skal kunne gå alderdommen trygt i møde, lige meget hvor plejekrævende man måtte blive. Vi skal have fokus på, at det enkelte menneske kan bevare værdigheden og trygheden, uanset om man bor i eget hjem eller har en plads på plejehjemmet. Ældres ønsker og valg skal tages alvorligt ved at tage afsæt i den enkeltes behov.

Vi skal have en målrettet beskæftigelsesindsats for at få folk væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Men vi skal møde den ledige med respekt ud fra de kvalifikationer, vedkommende har, og med stor fokus på, at efteruddannelse kan opgradere den lediges kompetencer.

Ingen har valgt et liv som handicappet. Personer, der ikke kan arbejde, skal have ordentlige vilkår, hvor de mærker livskvalitet og menneskelig respekt og fællesskab med andre. Vi skal tilpasse arbejdsmarkedet til de handicappede, der har en nedsat arbejdsevne, så de har en reel mulighed for at bidrage.

Nogle af vores medmennesker mister desværre fodfæstet i livet og kan ikke selv finde hjem igen. Ofte hænger det sammen med misbrug, manglende socialt netværk, psykisk sygdom m.m. Derfor skal vi have en sammenhængende plan for, hvordan de hjælpes, så de selvstændigt kan håndtere det gode liv.

Vi skal værne om de frivillige kræfter, for det overskud og den lyst, de har til at give noget til andre mennesker, kan ikke købes for penge.

Økonomien til vores velfærd kommer i form af skattekroner fra folk i job. For at få penge til det hele er det altafgørende, at Odense har en god erhvervs/virksomhedspolitik.

Forbedringerne af vores by bliver skabt af gode diskussioner, så hvis du har noget på hjerte, så stop mig, når du ser mig eller kontakt mig på anden vis. At blive og være en god politiker er ikke kun at kunne fremme det, der ligger en nærmest, men også at have empati for andre mennesker og kunne sætte sig i deres sted og derved træffe de bedste beslutninger.