Af: Finn Stendal Pedersen, H.C. Andersens Gade 14, Odense C

Annette Thyssen har 7. juni givet udtryk for, at borgmesteren ikke vil samarbejde om den økonomiske politik i Odense.

Som jeg kunne læse mig til sidste år, blev borgmesterens ønske om en skatteforhøjelse til at sikre mod flere besparelser på velfærd mødt af en holdning fra K, DF og ikke mindst V om, at det var et ultimativt krav fra dem ikke at hæve skatten, og at de ikke ønskede at indgå i et budgetforlig, hvor man hævede skatten.

Den holdning har V og ikke mindst Bo Libergren stædigt holdt fast ved siden.

Mit indtryk er, at Venstre selv har meldt samarbejdet fra. Der skal to til tango, kære venstrefolk.