Politiinspektør: Nej, bøder hjælper ikke på direktørens løn
Af: Johnny Schou, politiinspektør, Hans Mules Gade 1-3,Odense C

Politiinspektør Johnny Schou svarer på et debatindlæg af politiassistent John Henriksen.Det første indlæg kan læses ved at klikke her.

Læserbrev: I et debatindlæg på Fyens.dk skriver politiassistent John Henriksen, at vi i ledelsen før jul beordrede politifolkene på gaden for at udskrive bøder, så årets måltal kunne indfries. Det ville - ifølge John Henriksen - udløse 4,5 millioner kroner til Fyns Politi budget. Det er ikke korrekt. Der er (desværre) ikke en gevinst for politikredsen på 4,5 millioner kroner ved at holde det samme kontroltryk på trafikfarlige forseelser i 2016 som i 2015.

Om politikredsens overordnede økonomiske ramme - altså den, der afgør, hvor mange betjente mv., vi har råd til at have ansat - gælder følgende: De 12 politikredse deler den samlede bevilling fra Folketinget. Bevillingen fordeles mellem politikredsene i forhold til det samlede kriminalitetstryk i den enkelte kreds. I praksis sker fordelingen ved at opgøre politikredsens sagsproduktion treethalvt år tilbage i tiden - altså alle former for sager, der er oprettet om alle former for kriminalitet lige fra hærværk til drab. Hvert halve år fjernes det ældste halvår i opgørelsen, og det nyeste tælles op og indgår så i fordelingen. Det er altså ikke måltal, som afgør, hvor mange penge vi har på Fyns Politis budget det kommende år, men der er en bonus for kredsen ved generelt at opklare og retsforfølge kriminalitet.

Når vi internt i kredsen måler kontroltrykket på færdselssager og reagerer, hvis patruljerne ikke holder trykket på samme niveau som året før, så er det en del af den nationale færdselssikkerhedsplan, der skal forhindre dræbte og kvæstede i trafikken.

Der er ingen sammenhæng mellem direktørens resultatløn og antallet af bøder for trafikfarlige forseelser. Indtægten fra bøderne bidrager heller ikke til politikredsens økonomi. Bøderne går til statskassen. Resultatlønnen udmøntes efter en helhedsvurdering, som Rigsadvokaten og Rigspolitichefen foretager en gang om året.

Mere om emnet

Se alle
112
Tanker før lukketid: Fynsk politiassistent: 2017 kan kun blive bedre

Tanker før lukketid: Fynsk politiassistent: 2017 kan kun blive bedre

1
Pensioneret betjent: Servicen fra politiet bliver ringere og ringere

Pensioneret betjent: Servicen fra politiet bliver ringere og ringere

Debat: Fyns Politi - én samlet enhed

Debat: Fyns Politi - én samlet enhed