Parkerings. P-ofre skal have erstatning


Parkerings. P-ofre skal have erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

EU kan kræve erstatning fra Danmark, fordi regeringen ikke gør brug af en knap otte år gammel EU og Højesteretsafgørelse, der er lov. I 2010 slog Højesteret med lovrang fast, at Den Europæiske Menneskeretskonvention skal lægges til grund, når borgere pålægges parkeringsbøder. Fra at være et "fredeligt" afgiftsanliggende, blev p-afgifter ubemærket for den brede offentlighed ændret til nu at være en overtrædelse af straffeloven.

Men den danske straffelov har endnu ikke beskrevet den nye lovgivning og endnu heller ikke fastsat, hvilken straf parkeringssyndere skal "beriges" med. Måske fordi de nuværende afgifter blot ændres til bøder?

I Danmark pålægges p-bøder fortsat efter en civilretslig lovhjemmel, selv om det er brud på de grundretslige principper, der forudsætter, at eksisterende lov skal tilpasses den nye virkelighed. Det er ikke sket.

Domstolene og andre rets-anvendende myndigheder har ifølge grundretten pligt til - hvis muligt - også at fortolke de privatretlige regler i overensstemmelse med EU og Højesterets 2010-lovpåbud. P-forseelser skal - på både offentlige, men også de privatejede pladser - behandles som straffelovsovertrædelser. Så politiet må på banen igen.

Politiet har tidligere stået for p-kontrollen i Danmark, men den forpligtelse er med tiden blevet udvandet. Det må så blive en ommer?

De offentlige og de private p-kontrollører har ikke politimyndighed, så derfor skal p-bøder godkendes af politiet, før de eventuelt sendes videre ud til borgerne. Den danske stat risikerer at få en vis legemsdel i ramme, hvis regeringen fortsætter med at overtræde den "nye" lov.

Hvis Danmark gør sig skyldig i en "åbenbar og grov" tilsidesættelse af EU-retten (og Højesterets kendelse), og overtrædelsen er"tilstrækkelig kvalificeret", kan EU rejse erstatningskrav mod Danmark.  Det er blandt andet sket i Tyskland, der blev indklaget for EU, fordi de tyske myndigheder og domstole brød EU-reglerne i en principiel sag, der medførte store tab for et bryggeri på grund af en forkert tolkning af EU-lovene.

De danskere, der har betalt p-afgifter på et forkert grundlag efter 2010-kendelse, må formodes at kunne kræve de uretmæssigt pålagte p-bøder betalt tilbage?  I hvert fald i de tilfælde, hvor parkanten nægter sig skyldig.

 

 

Parkerings. P-ofre skal have erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce