Motorvej: Hallo, fynske MF'ere: Repræsenterer I Fyn?


Motorvej: Hallo, fynske MF'ere: Repræsenterer I Fyn?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Peder Christensen, Søparken 17, Odense S - på Støjgruppens vegne
Billede
Læserbrev. 

For en måned siden sendte Støjgruppen - en græsrodsbevægelse, som repræsenterer 3500 husstande eller 10.000 støjplagede indbyggere langs motorvejen syd om Odense - et læserbrev fra FS med titlen "Hallo fynske MF'ere: Det støjer stadig". Brevet er også sendt til de 18 fynske medlemmer af Folketinget.

Essensen af læserbrevet var, at beboerne langs motorvejen er havnet i en situation, hvor trafikstøjen er direkte sundhedsskadelig. Løsningen er selvfølgelig at dæmpe støjen, men det vil man først gøre, når motorvejen bliver udvidet. Og det er der ikke penge til. Alt imens vokser trafiktætheden med 4,4 procent årligt, og støjen forværres yderligere. Når der ikke er penge til en motorvejsudvidelse, har vi ønsket politikernes hjælp til, at trafikstøjen i stedet bliver reduceret, så det ikke længere er sundhedsskadeligt at bo langs motorvejen. Det optimale er støjdæmpende asfalt og støjskærme, men det er der heller ikke penge til.

Støjgruppen ser herefter, at den eneste løsning er at nedsætte hastigheden på motorvejen, indtil motorvejsudvidelsen og dermed en mere effektiv støjdæmpning er foretaget. Hvis hastigheden nedsættes fra 110 km/timen til 80 km/timen, vil støjdæmpningen på fem dB svare til en halvering, eller hvad en støjskærm giver.

Reaktionen fra de folkevalgte har desværre været meget beskeden. Alex Ahrendtsen og Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti skrev, at de har sendt læserbrevet videre til deres transportordfører, og det samme gjorde Jane Heitmann fra Venstre. Sidstnævnte har dog sammen med Lars Chr. Lilleholt og Erling Bonnesen fra Venstre senere haft et indlæg i FS om det uholdbare i, at den vigtigste trafikåre mellem Øst- og Vestdanmark ikke bliver udvidet. Vi fik også reaktion fra Karsten Hønge fra SF, som oplyste, at "en hastighedsnedsættelse er urealistisk - sådan politisk set".

Der er 29 medlemmer af Transport- Bygnings- og Boligudvalget, heraf 15 fra blå blok og 14 fra rød blok. Men når man ser på de fynske medlemmer af transportudvalget, er der kun Jane Heitmann fra blå blok (V), medens de øvrige tre kommer fra rød blok (1 fra S, 1 fra SF og 1 fra Alternativet). Støjgruppen må således konstatere, at Fyn fortsat vil have meget svært ved at blive tilgodeset, når ressourcerne skal fordeles.

Derfor kære alle 18 fynske MF'ere: Støjgruppen undrer sig over, at man afsætter penge til at bygge en motorvej fra Holbæk til Kalundborg med en trafiktæthed på 8800 biler/døgn ved Kalundborg og 17.400 biler/døgn syd for Holbæk, medens den på samme tid var 52.000 biler/døgn syd om Odense (Vejdirektoratets tal fra 2015). Hertil kommer, at stigningen i trafiktætheden på Fyn er mere end dobbelt så stor sammenlignet med strækningen Holbæk - Kalundborg.

Hvis I også undrer jer over dette, må I sammen med jeres bagland få overbevist de andre MF'ere om, at 1) sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark er essentiel 2) at den vigtigste færdselsåre er motorvejen hen over Fyn og 3) at Jylland og hovedstadsområdet for længst har fået nok på Fyns bekostning.

Vi glæder os til at motorvejsudvidelsen kommer. Og specielt glæder vi os til den støjdæmpende asfalt og støjskærmene. Men for os 10.000 støjplagede fynboer er det tvingende nødvendigt, at der gøres noget NU. Vi udsættes dagligt for sundhedsskadelig trafikstøj. Vi kan ikke vente i mange år (mindst syv år fra i dag). Derfor foreslår vi en midlertidig nedsættelse af hastigheden til 80 km/timen på motorvejen syd om Odense, indtil motorvejsudvidelsen og dermed den støjdæmpende asfalt og støjskærmene er en realitet.

Motorvej: Hallo, fynske MF'ere: Repræsenterer I Fyn?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce