Af: Børge C. Meibom, Højemarksvej 14, Odense V - billedkunstner

Forslag til placering af Cronhammars kunstværk: I området ved alle idrætsaktiviteterne i Bolbro.

Eventuelt ud for hovedindgangen til stadion. Her vil skulpturen rejse sig flot og forbinde Brugerhuset med stadion.

Den vil i modsætning til ved Teknisk skole blive meget synlig. Signalere kraft og stolthed og dermed have familieskab med idrætten.

Alternativt ved cykel- eller isstadion.

Den vil kunne indgå i byfornyelsesprocessen for Bolbro.