Af: Pernille Bendixen, Korupvej 36, Odense NV - MF, Dansk Folkeparti, børne- og familieordfører

Højesteret har onsdag har afvist at lade fire rumænske statsborgere blive udleveret til retsforfølgelse og afsoning i Rumænien. Højesteret finder nemlig, at rumænske fængsler er så kummerlige, at rumænerne undgår udsendelse og påpeger i deres afgørelse, at rumænerne kunne risikere at afsone i celler med et personligt rum på to kvadratmeter. Det strider ifølge Højesteret imod Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

"ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf."

Det er jo meget interessant, for i bygningsreglementet (BR10) afsnit 3.4.2 står der: "Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på tre m2 pr. barn i vuggestue og to m2 pr. barn i børnehaver."

Reglerne for vores daginstitutioner er altså gode nok til vores børn, men ikke til rumænske kriminelle menneskesmuglere, som tilmed er beskyttet af nogle menneskerettigheder, der åbenbart ikke gælder for børn.