Af: John G. Andrea, Vindegade 52, 2. 3., Odense C

Jeg læste med interesse og med stor bekymring indlægget fra Finn Møller-Olsen i FS 3. juni.

Det er en velanalyseret beskrivelse af nationens og Europas tilstand, og jeg bange for at vi må se i øjnene, at vi ikke længere er herrer i eget hus.

Hvis der endnu skulle være mulighed for at redde Europas nationer, kræves det af de sidste naive og pladderhumanistiske politikere, at de ser sandheden i øjnene og stopper med at sælge ud af vores normer, regler og kultur.