Af: Henrik Schmidt - formand for Siko, Samvirkende Idrætsklubber i Odense

DGI har netop offentliggjort resultaterne af sin undersøgelse af de kommunale udgifter til idrætsområdet.

Undersøgelsen omfatter den aktuelle status for de kommunale udgifter, dels vedrørende tilskuddene til idrætsforeningerne, dels i forhold til anlæg.

I undersøgelsen rangeres kommunerne ud fra udgifterne til idræt pr. indbygger.

Odense Kommune opnår en placering som nr. 83 ud af de 98 kommuner. 

Det kommer imidlertid ikke som en overraskelse for Siko. 

Der er alt for få politikere i Odense Byråd, der virkelig prioriterer foreningsidrætten.  

Vedligeholdelsestandarden i de kommunale idrætsfaciliteter er stadig rystende ringe. Både den udvendige og indvendige vedligeholdelse er meget mangelfuld med de deraf medfølgende konsekvenser for brugerne. Faciliteter og omklædningsrum er karakteriseret ved lappeløsninger f. eks. er der ikke malet i mange år, bruserne fungerer ikke, der har ikke været moderniseret i mange år. Gulve, vægge, lofter og lamper fremstår som fortidsmonumenter fra dengang hallen blev bygget engang i 70'erne. 

I forhold til tilskuddene til foreningerne var vi igennem en særdeles hård sparerunde for seks år siden, hvor tilskuddene blev minimeret med fem millioner kroner. Her blev foreningerne ramt direkte på økonomien med deraf følgende kontingentstigninger, der som alle ved har social slagside.

Desuden blev en række foreninger ramt i forhold til tilskuddene til vask, rengøring, kridt osv.

Endelig blev der etableret en gebyrordning for de kommunale idrætsfaciliter.

I de efterfølgende år har nogle idrætsorienterede byrådspolitikere iværksat nogle positive initiativer i form af forstadspuljen, forøgelsen af 2:1 puljen, idrætspuljen og de borgerstyrede lokale puljer. 

I den store sammenhæng er det imidlertid ikke noget der virkelig batter, når de generelle tilskud og facilitetsstandarden forringes fra dag til dag. 

De odenseanske idrætsforeninger kæmper videre med alle udfordringerne i forhold til målsætningerne om at være nogle attraktive udfoldelsesrum for hele befolkningen.

I Siko ønsker vi imidlertid at det nye byråd i langt højere grad end i dag bliver bemandet med langt flere politikere, der brænder for den brede foreningsidræt. 

I den kommende periode vil vi bidrage til en synliggørelse af alle de relevante temaer i idrætsdebatten. Vi ser frem til at byrådskandidaterne vil gå aktivt ind i denne debat. 

Odense bør komme langt højere op på ranglisten.