Af: Steen Jensen, Middelfartvej 273, Odense V

Der er jævnligt indlæg i avisen om landbrugets skyld i forurening af drikkevandet. Desværre må jeg konstatere, at indlæggene ofte bærer præg af uvidenhed. Lad mig slå fast, at det er dansk landbrugs fortjeneste, at der er rent drikkevand i Danmark. Den besked fik jeg også af direktøren og miljøchefen på daværende Odense Vandselskab, da de ønskede at hente rent vand fra min gård.

Med hensyn til den nuværende opmærksomhed omkring midlet Pyramin (chloridazon), var Miljøstyrelsen allerede i 1993 klar over, at man havde at gøre med et kemikalie, som ikke blev fuldstændigt nedbrudt. På det tidspunkt var der mange år siden, at landbruget havde brugt midlet. Allerede i 1967 blev det vedtaget, at et pesticid ikke kunne godkendes, hvis det ikke blev fuldstændigt nedbrudt.

Lad mig gøre opmærksom på, at hverken medlemmer af Radikale Venstre eller socialdemokrater, som sad i bestyrelsen i Vandcenter Syd fandt det nødvendigt at sikre kildepladsen til drikkevandsboringerne ved Elmelundskoven. Jeg vil gerne, hvis nogen har lyst, give en rundvisning ved kildepladsen og fortælle om de forureningskilder, som truer de nye indvindingsboringer.

I en boring, som daværende miljøminister Ida Auken fik lov til at starte i 2013, er der konstateret fenol. Hvis der undersøges,  hvor fenol kan stamme fra, kan man læse, at træer danner fenol. Og hvis et træ bliver såret, danner det ekstra meget fenol.

Det er i dag blevet meget populært at skabe natur ved at sprænge trækroner. Vil det forurene drikkevandet om nogle år? Og er det klogt at plante så meget skov? Var det ikke bedre at have en naturpark som i Middelfart. Det er et enestående flot område, som jeg nyder, hver gang jeg er der.