Debat: Kapløbet om de prestigefyldte UNESCO-udnævnelser


Debat: Kapløbet om de prestigefyldte UNESCO-udnævnelser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Torbjørn Tarp, chef for Naturturisme I/S, Jens Elmgreen, formand for Naturturisme I/S (V), Flemming Madsen, næstformand i Naturturisme I/S

Billede
Læserbrev. 

Kronik: Rettidig omhu kan skabe vækst og udvikling for de kommuner, der tør sigte efter turistdestinationernes "Michelinstjerner". De, der tøver for længe, risikerer at banke på en lukket dør.

Turisme er blevet en vigtig drivkraft i lokal og regional økonomisk udvikling. På verdensplan er et ud af 10 job relateret til turist- og rejsebranchen, og ifølge FN's turismeorganisation UNWTO har turisterhvervene over de seneste årtier udviklet sig til at være en af de hurtigst voksende økonomiske sektorer i verden. Faktisk går det så godt i turismesektoren, at den globale omsætning for længst har lagt sig på linje med omsætningen i olieindustrien og fødevareerhvervet. Også i Danmark tegner fremtiden lys. Efter en periode med finanskrise og nedgang er kurven vendt, og VisitDenmarks prognose for 2017 tegner nu til at slå alle rekorder.

Med væksten i erhvervet følger en meget skarp konkurrence. Digitaliseringen og de lave flypriser har medført, at turistaktørerne i stigende grad opererer på en global kampscene.

I den nådesløse kamp om gæsternes gunst, gælder det om at skille sig ud fra mængden på en troværdig måde. I restaurationsbranchen har de velkendte Michelinstjerner længe skabt stor opmærksomhed, og de er stadig kilden til ubetinget succes for de få restauranter, der kan pryde deres navn med dem.

I turisterhvervet er det knap så entydigt. Her findes der flere forskellige "Michelinstjerner", eller med andre ord internationale udnævnelser, der verden over forbindes med store oplevelser af høj kvalitet. Disse udnævnelser tiltrækker i stigende grad folk og skaber lokal vækst.

Udnævnelsen nationalpark er velkendt over hele verden, omend definitionen varierer ganske betydeligt fra land til land. Der hersker dog en fælles opfattelse af, at en nationalpark særligt beskytter naturen og dyrelivet inden for et nærmere afgrænset område. I selve begrebet nationalpark ligger også en lovgivning samt en hel eller delvis statslig forvaltning og økonomi. IUCN (International Union for Conservation of Nature) har fastsat nogle internationale fælles kriterier for nationalparker. Danmark har valgt at stå uden for IUCN's kriterier, og fortolker begrebet nationalparker ud fra en langt mere blød og konsensusbaseret tankegang baseret på frivillighedsprincippet. Danske nationalparker forvaltes af lokalt forankrede bestyrelser, og hviler desuden på en lovgivning, som udover at sikre naturbeskyttelsen også skal bidrage til udvikling i lokalsamfundet. I praksis eksisterer land- og skovbrug, erhverv og friluftsaktiviteter side om side med naturbeskyttelsen i de fem danske nationalparker.

UNESCO Verdensarv er en anden populær "Michelinstjerne". Programmets mål er, at optegne, benævne og beskytte steder, som har enestående betydning for menneskeheden. Det kan både være naturområder og kulturskabte værdier, der betragtes som menneskehedens fælles arvegods. Optagelse på UNESCO's fornemme verdensarvsliste er således noget, som man lokalt ansøger om og kvalificerer sig til. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er en lovgivning, der regulerer denne udnævnelse. I Danmark har vi syv steder på listen - bl.a. Jellingstenene, Roskilde Domkirke og Vadehavet.

Den seneste "Michelinstjerne", der er introduceret på den internationale scene er UNESCO's Global Geoparks. Begrebet er forholdsvist nyt og kan skabe forvirring omkring den sidste stavelse park . Geoparker er dog ikke naturbeskyttede parker på samme måde som i nationalparker . En Geopark er et samlet geografisk område med steder og landskaber af international geologisk betydning, hvor der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til benyttelse, beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. Ordet bæredygtighed skal forstås som miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed - altså en yderst fornuftig forvaltningsmæssig tilgang til lokalsamfundets udvikling. Det hører samtidig med til geoparkbegrebet at skabe udvikling og vækst for og med lokalbefolkningen.

Modsat nationalparker findes der ingen lovgivning eller statslig styring omkring Geoparker. Det er de enkelte kommuner, der selv bestemmer udviklingen i geoparkerne gennem deres planlægning.

Danske kommuner står på spring for de attraktive UNESCO-udnævnelser. Tre vestjyske landbrugskommuner - Holstebro, Lemvig og Struer - har netop ansøgt om UNESCO Geopark certificering. Odsherred Kommune blev udnævnt som den første danske UNESCO Geopark i 2014.

I Thy var man i 2008 først med nationalparkudnævnelsen. Uden yderligere sammenligning er man både i Thy og Odsherred enige om, at de internationalt anerkendte udnævnelser er en enorm gevinst for områderne. En rundspørge viste for nylig, at Nationalpark Thy og surfermiljøet omkring Cold Hawaii har skabt mindst 109 nye arbejdspladser i Thy.

Udnævnelserne har desuden givet områderne en fælles identitet og fortælling, som progressive lokale virksomheder har formået at udnytte i deres markedsføring og produktudvikling.

Helt indledende undersøgelser tyder på, at Det Sydfynske Øhav har potentialer til at kvalificere sig til en UNESCO Geopark. En sådan prestigefyldt "Michelinstjerne" vil ikke alene give Det Sydfynske Øhav et langt stærkere nationalt og internationalt image. En UNESCO Geopark vil også være en visionær og synlig ramme omkring de mange aktiviteter og faciliteter, som de fire sydfynske kommuner i fællesskab har udviklet og investeret i gennem de sidste 15 år. Sidst, men ikke mindst, vil en UNESCO-udnævnelse af Det Sydfynske Øhav forene og understrege samhørigheden mellem de fire kommuner og styrke det unikke samarbejde.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev udnævnt i august 2016. Det blev den femte og sidste nationalpark, der etableredes på baggrund af forligskredsaftalen fra 2008. Der er således ikke umiddelbart udsigt til flere nationalparker i Danmark. Døren står åben til UNESCO nu, men hvem ved, hvornår den smækker i, og UNESCO siger stop for flere udnævnelser? Vi er stolte af Det Sydfynske Øhav, så lad os sammen gå efter stjernerne og sætte dette skønne område på verdenskortet .

Debat: Kapløbet om de prestigefyldte UNESCO-udnævnelser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce