Af: Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Det er en skamplet, at vi trods solid forskning og et stort set enigt Europa-Parlament stadig tillader brugen af pesticider med såkaldte neonikotinoider. Neonikotinoiderne er farlige for bier og dermed for vores biodiversitet.

Bierne bestøver afgrøder, der giver 90% af alle fødevarer på verdensplan. Biernes arbejde er flere hundrede milliarder euro værd. Men blandt andet på grund af neonikotinoiderne er bierne på retræte i både Danmark og Europa.

På trods af de værdifulde biers tilbagegang, kan EU´s 28 medlemslande ikke blive enige om at forbyde neonikotinoiderne. I snart et år har de udskudt beslutningen, og den 22. marts gjorde de det igen.

I Europa-Parlamentet har vi ellers meget klart meldt ud, hvad vi synes; I en afstemning i begyndelsen af marts stemte et kæmpe flertal, deriblandt alle 13 danske medlemmer af Parlamentet, for, at få stoppet produktionen, salget og brugen af pesticider der er baseret på neonikotinoider.