Byudvikling. Gør papirfabrikken til rekreativt område


Byudvikling. Gør papirfabrikken til rekreativt område

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Erik Boye, Skovalléen 22, Odense SV
Billede
Læserbrev. 

For nylig fremlagde Odense Kommune en såkaldt helhedsplan for Dalum Papirfabriks arealer og en række tilstødende ubebyggede grunde. Helhedsplanen, der er vedtaget af By- og Kulturudvalget, opstiller rammer og principper for byudvikling af området, der ligger umiddelbart syd for Engen i Fruens Bøge og gennemstrømmes af Odense Å fra syd mod nord.

Desværre ejer Odense Kommune i dag kun en mindre del af det samlede areal på ca. 250.000 kvadratmeter. De private ejere af de øvrige områder har stor interesse i, at området sælges til boligformål med deraf følgende forbedrede salgspriser, og måske for at imødekomme disse interesser er hele arealet i kommuneplanen 2016-2028 udpeget til byomdannelsesområde.

Som følge af områdets særlige rekreative værdier og beliggenhed nær å og skov, er arealerne imidlertid behæftet med en række beskyttelses- og byggelinjer. Væsentligst er den lovmæssigt fastsatte åbeskyttelseslinje på 150 meter til hver side fra åbrinken. Medmindre der dispenseres herfra - i helhedsplanen er nævnt en ønsket reduktion til 40 meter - vil bebyggelsesplanens udkast til bebyggelse ikke kunne gennemføres. Imidlertid ligger dispensationsbemyndigelsen i disse sager oftest hos kommunen selv, og desværre har Odense Kommune i den seneste tid i flere sager vist, at man om nødvendigt kan bruge og misbruge adgangen til at dispensere.

Hvis dette unikke område ikke skal plastres til med indtil 800 boliger i op til tre-etagers højde som foreslået i helhedsplanen, skal der handles nu, og det nyvalgte byråd må nødvendigvis revurdere hele projektet med henblik på en anden udnyttelse af området, der kan være til gavn for alle byens borgere. Området grænser direkte op til Engen og Fruens Bøge og vil kunne benyttes som en tiltrængt udvidelse og aflastning af dette populære udflugtsmål.

Arealerne i Fruens Bøge blev af forudseende politikere købt af Odense by i 1875 som byens første kommunale friareal og har lige siden været byens vigtigste udflugtsmål. Området inklusive Den Fynske Landsby benyttes flittigt til sommerrevy, vikingespil, sankthansbål, DHL-stafet, juletræssalg, koncerter og eventyrspil eller andre events og er ofte overbefolket og overbelastet med parkerede biler på de tilstødende veje og skovstier.

Tiderne har ændret sig, byens befolkning er mangedoblet, sporvognene erstattet af biler. Der drives i dag ofte rovdrift på området, der ikke tidligere er blevet udvidet i væsentlig grad.

Der er nu en enestående mulighed for at udvide området mod syd langs åen til området ved papirfabrikken, hvor der kan etableres koncert- og teaterfaciliteter eller cafeer og restauranter i de bygninger, der skønnes bevaringsværdige, således som det er sket på forbilledligt vis i Silkeborg ved lukningen af den derværende papirfabrik. Endvidere vil der i denne del af området kunne skabes nye passende adgangsveje fra Dalumvej til Fruens Bøge og Den Fynske Landsby med anlæggelse af de nødvendige parkeringspladser. Lad ikke muligheden gå til spilde.

Hvis man undlader at gøre brug af dispensationsbeføjelsen, kan kommunens erhvervelse af arealerne formentlig ske til en anstændig pris. Men uanset hvad prisen måtte blive, har man ikke råd til at undlade køb. Store rekreative områder hører med til en by, der vil kaldes stor. De er en væsentlig del af velfærden for byens borgere.

 

 

Byudvikling. Gør papirfabrikken til rekreativt område

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce