Af: Hanne Nørgaard og Johannes Nissen, Ejby Kirkevej 15, Odense SØ - tillidsrepræsentanter på Center for Indsatser til Børn og Unge

På grund af et forventet merforbrug i 2017 på 11,2 millioner kroner i Børn- og Ungeforvaltningen får personalet i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) mindre tid til at arbejde med kommunens sårbare familier. På tirsdag den 20. juni orienteres politikerne i Børn- og Ungeudvalget om forvaltningens beslutningen i forhold til en omlægning af budgettet. En omlægning, der i CIBU udmøntes som en egentlig besparelse. En besparelse, de sårbare familier i Odense kommer til at betale prisen for.

I fremtiden vil CIBU kun have 19 minutter til andet arbejde i forbindelse med et møde med en sårbar familie. 19 minutter til transport, behandlingsplaner, dokumentation og det tværfaglige samarbejde omkring familierne. Med 19 minutter - i stedet for de 30, vi har i dag - bliver det svært overhovedet at nå ud til de familier, der ikke magter at komme til os.

Det bliver kaldt en omlægning. Det er reelt en besparelse. Og vi håber, at politikerne i Børn- og Ungeudvalget besinder sig.

Odense Kommune er den af 6-byerne, der bruger færrest penge på børn- og ungeområdet. For at komme på niveau med de øvrige byer skal der spyttes 95 ekstra millioner i kassen. Det har kommunen for længst erkendt, og børneområdet har da også fået tilført ekstra midler, hentet gennem skattestigninger. Alligevel bliver der nu sparet på det forebyggende arbejde i de sårbare familier.

Det giver ingen mening. Der bliver givet med den en hånd og taget med den anden. Og det oven i købet fra et område, der burde have tilført endnu flere midler for bare at komme på niveau med resten af landet.