Af: Allan Holm Nielsen, Grævlingevænget 163, Nyborg

Hos DSB tuder passagererne i fredagens avis over, at de ikke sparer ret meget, nu hvor bilisterne får 30 kroners rabat på at køre over Storebælt. Men det hænger sammen med, at turen over Storebælt stort set er gratis som togpassager allerede. Det er nemlig bilisterne og staten, der betaler hovedparten af gildet. 

Tuderiet er præcis som at høre venstrefløjen, når der tales om skattelettelser. Så "får" de vellønnede også de største besparelser. Helt logisk, hvis man forstår tingenes sammenhæng.

Men for en socialist, der lever af andre folks penge, er det urimeligt. Og det bliver landets undergang. Suk.