Af: Hans Lohmann Andersen, Åsumvej 235, Odense NØ

Man kan vist roligt sige, at det ofte uforståelige, danske retssystem gjorde Palle Skov Jensen en bjørnetjeneste ved, i forretningsmæssig henseende, at give ham eneret til at bruge et så almindeligt dansk navn som Jensen.

Der skal mange års juridiske studier til at nå frem til en så åbenbart urimelig dom, der strider mod almindelig sund fornuft. Den af alle jurister så forkætrede folkedomstol ville det så anderledes.