Af: Niels Erik Søndergård, Rasmus Rasks Allé 95, Odense SV

Til borgmesteren i Odense og til rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense: Sæt de somaliske kvinder i Vollsmose, der er på kontanthjælp, i jobprøvning og i arbejde øjeblikkeligt.Stop enhver politisk berøringsangst over for dette.

Jeg hører fra menige i systemet, at etniske danskere i Vollsmose, der bliver ledige, kommer i jobprøvning fra dag et, mens folk, der ikke er etnisk danske i Vollsmose, ikke kommer i jobprøvning, hvis de ikke selv vil, på grund af kommunens politiske berøringsangst over for dette.

På forespørgsel i byrådet om dette lægges der røgslør ud, samtidig med at virkeligheden om dette betvivles.

Det er almindelig viden, at Odense Kommune ikke forlanger, at eksempelvis somaliske kvinder på bistandshjælp sættes i jobprøvning. Denne praksis må ophøre.