Bandekonflikt. Pressemeddelelsen Løkke ikke tør udsende
Af: Klaus Ewald, Kongensgade 38, Odense C

Bandekonflikten navnlig på Nørrebro har nået et omfang, hvor jeg som landets øverste ansvarlige politiske leder ikke har kunne forholde mig tavs og afventende. I en for landet og en hel bydel så alvorlig situation, der har de berørte lovlydige borgere mest af alt brug for handlekraft og resultater. Jeg har en demokratisk og jeg føler det, også en personlig pligt, til at handle på den helt uacceptable situation, som specielt Nørrebro befinder sig i.

Københavns politidirektør, Rigspolitichefen og forsvarschefen har sammen med justits- og forsvarsministeren været indkaldt til møde på mit kontor i Statsministeriet for at briefe mig om situationen. Mest af alt blev mødet holdt for, at det kunne tilkendegives, hvilke behov og ressourcer man har haft brug for for at kunne tackle situationen. Vi har fra regeringens side grebet ned i værktøjskassen og samlet de tungeste våben og virkemidler for at sætte hårdt mod hårdt.

Alternativet er, at vi om føje tid får tilstande som i Malmø med daglige skyderier, eksplosioner og snesevis af uopklarede mord. Jeg kan garantere for, at det blir ikke i min regeringsperiode. Om jeg så personligt skal lede tropperne, så vil jeg som Danmarks statsminister ikke acceptere, at kriminelle bander overtager styringen og udvikler sig til egentlige militser i vores fredelige hovedstad.

Regeringspartierne blev i går eftermiddags sammen med et flertal af Folketingets partier enige om at iværksætte handlingsplanen "Nat og tåge", der blev sat i værk midnat til i dag. Hovedpunkterne lyder:

- udgangsforbud fra kl 22-05 i København N og NV samt militær undtagelsestilstand i området med heraf følgende midlertidige foranstaltninger.

- stramning af reglerne for udvisning således at medlemskab af de af PET registrerede bander automatisk medfører straf af fængsel og udvisning for borgere, hvis baggrund ikke er dansk. Hvis man har dansk statsborgerskab, men er født af udenlandske forældre, vil statsborgerskabet kunne bortfalde, hvis man findes skyldig. Udvisning vil kunne ske til et af forældrenes oprindelige hjemlande.

- der er opnået et flertal blandt partierne bag aktionen i nat om rammerne for et lovforslag om forbud mod bandegrupperinger af den type, der her er tale om samt etablering af specialdomstole møntet på grupperingerne.

- kamptropper er blevet indsat i det berørte områder af København i kombination med ordinære politistyrker. De skal i samarbejde med PET udfinde og eliminere berørte bandemedlemmer og relaterede.

- der sker i øjeblikket internering af pågrebne alt med henblik på overførsel til specialoprettede centre, som regeringen har taget initiativ til at få etableret.

- der stiles mod en effektiv og hurtig domstolsproces i forhold til at få effektueret regeringens handleplan. Sager skal være afsluttet inden for 30 dage og endelig.

- der er fra midnat sket suspension af såvel flygtningekonvention som Schengen-samarbejdet. Regeringen har sat sig det mål, at der samtidig skal ske ikke kun en opbremsning i antallet af udenlandske statsborgere i Danmark, men et forbud mod indrejse fra en nærmere række lande, lande hvor fra vi ved hovedparten af ballademagerne kommer fra. Så længe EU ikke har styr på de ydre grænser herunder Middelhavet, så er det min pligt at reagere. Navnlig Merkel og Juncker har ikke styr på noget som helst.

Jeg har længe nok ladet både danskerne og mig selv byde kaotiske tilstande fra et tilfældigt sammenrend af blomsten af udenlandsk bundfald. De dage er talte.

Christiansborg, august 2017

Lars Løkke Rasmussen

statsminister