Af: Niels Erik Søndergård, Rasmus Rasks Allé 95, Odense SV - byrådskandidat, Dansk Folkeparti

Etniske danskere i Vollsmose, der bliver ledige, bliver sat i job aktivering fra dag et.

Muslimske ledige i Vollsmose får lov at gå rundt uden at blive sat i jobaktivering, hvis de ønsker det.

Det gælder også for Black Armys arbejdsledige medlemmer. De bliver ikke sat i jobaktivering. 

Vil borgmesteren sætte alle ledige i Vollsmose i job aktivering fra dag et af deres ledighed? Herunder også ledige bandemedlemmer?

Formentlig ikke. 

Den praksis må ændres.