Af: Preben Mejer Nelsen, Hellebjergvej 2, Faaborg

Fyn har brug for vækst, mener folketingsmedlem Jane Heitmann, "men den kommer ikke af sig selv, og derfor har vi brug for en bro mellem Fyn og Als."

Vækst i miljøødelæggelser, vækst i trafikstøj, vækst i livsforringelser for beboere i Horne og nærmeste og fjernere omegn. Men heldigvis vækst for deres muligheder for indlæggelse på det nye supersygehus i Odense.

Vækst i udokumenterede påstande om styrket arbejdsudbud. Vækst i udokumenterede påstande om arbejdstageres nye muligheder for at søge job i virksomheder. Måske også vækst i forringelser af turisterhvervets muligheder i Faaborgområdet.

Der er rigtig gang i Danmark, og nu kan "det spirende opsving" komme "i flyvehøjde" med Jane Heitmann ud over broen, hvor hun måske også kan lokke klimaproblemerne til at gå over.