Af: Helge Rasmussen, Søparken 2, Odense S

Som tidligere ældrerådsmedlem kan jeg ikke holde mig tilbage for at give nogle få helt overordnede bemærkninger efter at have læst de mange læserbreve

fra mange af de opstillede kandiater. 

1. Ældrerådet opnår kun modstand fra både administrationen og det politiske udvalg ved at udvise magtbegær og opnår dermed mindre indflydelse på ældrepolitikken.

2. Ældrerådet har ingen beslutningsret, men alene ret til og (burde have pligt til) at stille forslag til diverse forbedringer af ældres forhold. Det er naturligvis byrådets repræsentanter i ældre- og handicapudvalget, der ved byrådsvalget er valgt til at varetage ansvaret for de ældres ve og vel. Sådan er det heldigvis.

3. Det er tankevækkende, at flere af kandidaterne tillader sig at miskreditere det nuværende ældreråd uden selv at komme med forslag til ældrepolitiske initiativer.

4. Nogle går så langt som til at pege på sig selv som ældrerådsformand, som jo først vælges på rådets konstituerende møde.

Mine anbefalinger ved valget af personer til ældrerådet:

De bør være respektfulde personligheder, gerne med erfaring som ildsjæle inden for frivilligt arbejde, herunder også organisationsarbejde og gerne på ledelsesniveau. 

Vælgerne skal være meget opmærksomme på dette for at undgå flest mulige kaffedrikkende personer i det nye ældreråd. 

Held og lykke med valget.