USA alene i verden


USA alene i verden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Efter de to verdenskrige kunne USA ikke undslå sig for at overtage rollen som garant for verdensfreden. I dag er opbakningen ude og hjemme til den såkaldte Pax Americana ved at ebbe ud

Det gamle Pax Britannica blev tabt på gulvet med udbruddet af Første Verdenskrig, og Første Verdenskrig blev i sig selv indledningen til Anden Verdenskrig, og derefter lå hele den gamle verdens lande udmattet hen og i stor udstrækning i ruiner. Med en enkelt undtagelse. Amerika.

Bortset fra japanernes angreb på Pearl Harbor i Hawaii i 1941, der bragte USA ind i Anden Verdenskrig, havde krigen ikke været ført på amerikansk jord. Og det var naturligvis en stor fordel for landet. Da den sluttede i 1945, befandt f.eks. omkring 50 pct. af hele verdens fungerende industri sig i USA, og landet ejede 80 pct. af verdens guldreserver, rådede over det største og mest effektive militær i verden og var verdens eneste atommagt.

Efter Første Verdenskrig havde USA sagt nej tak til at overtage Storbritanniens gamle, men slutteligt forfejlede rolle som garant for verdensfreden på grund af kongressens og befolkningens naturlige isolationistiske holdning.

Det afslag blev USA kritiseret for i mange år derefter, for ingen havde ellers kræfter til at overtage den. Og derfor var der heller ingen, der gjorde det. Efter Anden Verdenskrigs rædsler og den voksende kommunistiske trussel kunne USA imidlertid ikke længere undslå sig - og dermed fødtes Pax Americana.

Filosofien bag Pax Americana var først og fremmest at dæmme op for kommunismens fremtrængen - med magt om det skulle være - men derefter også at bringe de faldne lande, venner som fjender, på fode igen og sikre et stort moderne, demokratisk, velstående, internationalt samfund, hvor krig var noget ukendt, og hvor uoverensstemmelser blev bilagt gennem forhandlinger.

For at sikre filosofiens succes blev der taget en række vigtige skridt. Marshall-planen pumpede store penge ind i de faldne europæiske lande for at sikre en hurtig genopbygning. Men planen blev også udstrakt til både Tyskland, Italien og Japan, de gamle Aksemagter, for også at bringe dem på fode og sikre disse lande en solid økonomisk og demokratisk udvikling. Senere fortsatte den International Monetære Fond og Verdensbanken dette arbejde.

Truman Doktrinen satte Sovjetunionen stolen for døren og standsede dets ekspansion mod vest. Det blev dermed også begyndelsen på den Kolde Krig. Grænserne mellem øst og vest frøs fast, Jerntæppet faldt i, og den vestlige forsvarsalliance, NATO blev grundlagt.

Den kom derefter til at stå ansigt til ansigt med den sovjetiske Warszawa-pagts militære styrker, og i mange år var der ingen af parterne, der blinkede.

GATT, der var en protokol til at skabe frie internationale handelsforbindelser, fik handel normaliseret og handelsskranker reduceret. Og grundlæggelsen af de Forenede nationer, FN, åbnede for fredelig dialog mellem lande af alle mulige forskellige samfundsfilosofier.

MAN skal være meget kontrær, hvis man ikke kan se, at Pax Americana blev en umådelig succes. Vel blev der udkæmpet mindre varme krige, såsom Korea- og Vietnamkrigene, men der var ingen krige inden for selve vest-blokken, og ingen atombomber er faldet siden dem over Hiroshima og Nagasaki.

Et lille europæisk frihandelsområde udviklede sig til at blive den Europæiske Union, Japan blev en økonomisk stormagt, og videnskab, handel og industi blomstrede, og den generalle velstand voksede mere end nogen sinde set.

Og demokratiet blev en fast bestanddel af alle landenes regeringer.

Så enestående succesrig blev Pax Americana og alt det, den stod for, at dens modpol, det kommunistiske sovjetstyre, endte med at smelte bort og lande på historiens mødding, stort set uden at der blev løsnet et skud.

Fra begyndelsen af 1990'erne har USA derfor reelt stået alene i verden som en egentlig supermagt. Men det skulle snart overraskende vise sig, at den Kolde Krigs afslutning også rent faktisk reducerede Amerikas magt.

DER var en vis forståelig sejrsrus i USA, da Sovjetunionen faldt. Pax Americana-filosofien havde vist sig overlegen, og man kunne nu ingen ende se på den. Man så i ånden, hvordan demokrati, frihed og økonomisk vækst nu hurtigt ville sprede sig til resten af verden og gøre krig og ufred og diktatur og fattigdom til noget fortidigt.

Og så blev USA angrebet af terrorismen på egen jord den 11. september 2001. Det var et chok til systemet. Hvad var der gået galt?

En ny præsident, George W. Bush, der havde vundet det Hvide Hus på løfter om at løse indenrigspolitiske opgaver, stod nu pludselig og skulle tage stilling til en ny dag med en begyndende ny verdensorden.

Man fandt de træningslejre i Afganistan, hvor terroristerne var blevet oplært og forlangte, at det afganske Taliban-regime lukkede dem. Det ville man ikke, så USA gik selv ind sammen med en række allierede lande og lukkede dem, samtidig med at man væltede Taliban- styret.

Der er ingen forskel på terrorister og dem, som beskytter dem, lød den nye amerikanske Bush Doktrin, og stort set alle var enige om, at krigen mod Afganistan havde været berettiget.

Men Bush Doktrinen gik langt videre. Dens fire grundsætninger var, at

Amerika nu kunne indlede en krig, og ikke bare vente og så forsvare sig.

Amerika kunne gå alene, hvis der ikke var andre lande, der var parate til at være med,

I sådanne situationer skulle bruges overvældende militære midler, så der ikke var tvivl om udfaldet.

For at gøre fremtiden i sådanne regioner sikker skulle der indføres grundlæggende friheder og demokrati - altså en form for pragmatisk idealisme.

DER blev udpeget en Ondskabens Akse bestående af tre lande: Irak, Iran og Nordkorea, og doktrinens prøveklud blev Irak, hvor man efter heftig intern debat med allierede, der ikke var enige i den nye doktrin, gik ind og væltede Saddam Husseins diktatoriske styre.

Så blev de afganske og irakiske befolkninger sendt til valgurnerne for at vælge deres egne regeringer og egne nye forfatninger. Demokratiet og grundlæggende friheder var blevet indført som planlagt. Derefter rettede man blikket mod Iran og Nordkorea.

Men så kom der grus i maskineriet. Freden brød aldrig rigtig ud i Afganistan, og i Irak har man i dag borgerkrigslignende tilstande med USA's militær fanget i midten.

Anti-amerikanismen i de gamle allierede lande i Europa og i Japan har nået helt nye højder, så USA ikke længere har nogen dækning fra de kanter. Iran og Nordkorea er i fuld gang med at udvikle atomvåben både til eget brug og som en eksportmulighed, og begge lande udtaler sig larmende imod USA, fordi de kan se, at USA alligevel ikke har kræfter til på nuværende tidspunkt at tage dem på kornet.

Kina er ved at udvikle sig til en verdensmagt i konkurrence med USA, og i Latinamerika, USA's egen baghave, er man ved at genfinde socialismen og klippe USA i hælen. USA er blevet meget alene i verden.

Hjemme i den amerikanske befolkning er der ikke længere dækning for Pax Americana eller for at spille rollen som verdens politimand eller for at udbrede demokratiet til andre lande, hvis folk alligevel ikke vil have det eller spille efter dets regler.

For nylig viste en meningsmåling blandt 18-24-årige amerikanere f.eks., at 72 pct. ikke mente, at Amerika skal blande sig i internationale kriser eller prøve at løse dem. Amerikanerne er trætte af at være i de internationale begivenheders centrum. Det viste det nylige midvejsvalg med al tydelighed, hvis man ellers kan læse skriften.

Det vil ikke forbavse, hvis fremtidens historikere vil skrive, at Pax Americana døde med udgangen af 2006. Og mange uden for Amerika vil sikkert gnide sig i hænderne over at høre det. Men hvis den dør, så er det fordi, man har glemt de væsentlige sejre, den hentede hjem for hele den vestlige verden, eller fordi man i dag tager dem for givet, hvilket kan være farligt. Hvor farligt kan kun fremtiden vise.

Bernd J. Larsen, 519 Promontory Drive West, Newport Beach, Californien, USA, er direktør.
Bernd J. Larsen
Bernd J. Larsen

USA alene i verden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce