Statsfinansieret meningsdannelse


Statsfinansieret meningsdannelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Politikerne skal sætte rammerne for diskussionen i samfundet, men ikke selv fylde dem ud. Men det gør de, og det er et problem for folkestyret og demokratiet.

Folkestyret under belejring! Når politikere ikke vil føre politik, hvad laver de så?

Politikere skifter fokus og hele folkestyret lider derunder.

Den politiske dagsorden er på få år gået fra at handle om rammeplanlægning til at handle om detailstyring. Fra politikere som rammesættende for værdidiskussion og meningsdannelse til politikere som okkupanter af meninger og værdier.

Vi ser i dag politikere der beslaglægger meninger og værdier. I stedet for at afspejle vælgerne, er vælgerne noget man koster rundt med og som påduttes moral og fiktive problemer.

Den detailstyring vi oplever i dag fra centralt hold, handler i højere og højere grad om at styre meninger, moral og værdier. Desværre i en stadigt stigende uautentisk facon.

Vi har oplevet et politisk skifte, fra en situation, hvor der politisk blev taget initiativer til at oprette råd og nævn - politikere satte rammerne for en diskussion - til en situation, hvor politikere selv giver sig ud for eksperter, meningsdannere og moralvogtere.

Et skifte, som i dag betyder, at folkestyret er lammet, befolkningen taget som gidsel og store mængder af ressourcer bruges på en uproduktiv og ukonstruktiv værdikrig. En værdikrig i hvilken samfundet på baggrund af holdninger og fornemmelser, drejes i en bestemt retning.

Folketinget holdes som gidsel og Folketingets talerstol bruges til lange moralske og religiøst motiverede debatter. Der føres statsfinansieret værdikamp i Folketinget og her hører den altså ikke hjemme! Værdikamp hører til i den offentlige debat. Giv os meningsdannelse og værdikamp på markedspræmisser!

Spinddoktorer til ministerlønninger er ikke i sig selv et problem, men de er ikke ansat på markedspræmisser. De betales jo ikke af egen lomme. De er statssubsidierede til at ødelægge og fordreje den offentlige debat. Betal dem dog selv, eller lad partiet gøre det, hold deres lønninger ude af statsfinanserne, de producerer jo ikke noget samfundsgavnligt.

Det virker som om, politikere i højere grad vil tale om tørklæder og ryste posen i endnu en reform end de vil tage fat i de store problemer som kræver hårdt arbejde at løse.

Der er reelle problemer nok at tage af; en skattereform; en langsigtet energiplanlægning; en langsigtet fysisk planlægning; folkeuddannelse og folkesundhed. Bare for at nævne nogle af de mest oplagte.

Opgaver som kræver noget af politikerne, fordi det er rigtige problemer i en rigtig verden som kræver virkelige løsninger. Men Regeringen og Dansk Folkeparti vil hellere erodere de demokratiske institutioner og samfundets moralske værdier i alt almindelighed, end løse de rigtige problemer.

Erosion af demokratiske institutioner ser vi igen og igen som en politisk strategi fra regeringen og Dansk Folkepartis side. Strategien virker, men er kortsigtet og ødelæggende.

Når Fogh Rasmussen ikke vil følge Folketingets ombudsmands henstilling om at give et interview til flere journalister om Irakkrigen, er det netop et eksempel på, hvordan han ødelægger de demokratiske institutioner som tjener til at opretholde de rette betingelser for demokrati.

Folketingets ombudsmand udgør en vigtig del af folkestyret og skal netop holde hanke i sådanne mennesker som Fogh. Grotesk ironisk bliver det når man tænker over, at den bedste grund for at sende Danmark i krig i Irak, viste sig at være lysten til at udbrede demokrati og menneskerettigheder.

Der er mange andre eksempler på at den politik, der føres i dag er kortsigtet og faktisk ødelægger de demokratiske institutioner, som netop skaber betingelserne for folkestyret: Visitationszoner, øget overvågning, terrorlovgivning.

Men værst er de forsøg, der gøres for at rette lovgivningen mod mennesker med specifikke etniske baggrunde: Tørklædeforbud, starthjælp, kontantloft, 24-års reglen.

Når man forsøger at lave lovgivning som diskriminerer, uden at krænke menneskerettighederne og uden at skrive ordet diskriminering, så er det med til at udvande jura og jura i brug. Jura er svært nok i forvejen. Enten ødelægger man menneskerettighederne eller også ødelægger man lovgivningen.

Det er demokrati under angreb. Diskriminerende lovgivning er altså at bruge jura til noget det ikke er lavet til. Det skulle have været stoppet med det samme, for det er farligt for demokratiet at erodere på det juridiske system og princippet om lige rettigheder.

Fra regeringens side og med hjælp fra flertal i Folketinget bliver der lavet den ene reform efter den anden. På uvidenskabeligt grundlag, uden pilotforsøg og uden inddragelse i særligt omfang af de involverede; og værst af alt: Helt uden langsigtet perspektiv.

Hvis reformer laves uden substantiel grund, er der kun holdninger og værdier tilbage som motiv. De nævnte eksempler viser tydeligt, at det ikke kun er demokratiske institutioner, der er under pres fra kortsynede politiske interesser, det er alle offentligt ansatte som er taget som gidsler i en værdikamp som mere ligner en krig end en kamp. Mere statsfinansieret værdikrig.

Det er dyrt og ukonstruktivt at styre landet på baggrund af ideologi og mavefornemmelser alene. Send regningen til direktøren for det hele. Send den til Fogh-regeringen og Dansk Folkeparti. Hvis I vil føre værdikamp, gør det for jeres egne midler og lad være med at bruge folkestyret til det!

Reformerne er et kapitel for sig: Gymnasiereformen er et fuldskalaforsøg, som bygger på værdier og forestillinger om hvad gymnasiet skal være. Vi ved ikke om den virker, der er ikke videnskabeligt belæg for at det er en god ide, der er ikke lavet mange pilotforsøg eller deltager inddragelse. Det er helt klart uvidenskabeligt.

Kommunalreformen; nedlæggelsen af amterne; politireformen og megen anden fysisk planlægning herunder bl.a. infrastrukturkommissionens anbefalinger, foretages på baggrund af en forventet oliepris på 60-65 us $ pr. tønde frem til 2030 (se Energistyrelsens energifremskrivninger). Helt uvidenskabeligt og ude af trit med fakta. Dvs. at de mange reformer vi oplever i dag er baseret på fejlagtige antagelser om f.eks. transportomkostninger, som er åbenlyst forkerte.

Hvad nytte har vi af centralisering hvis transportomkostningerne fortsætter med at stige hurtigere og hurtigere?

Politikerne skal skabe rammerne for udvikling og ikke selv udfylde rammerne med detaljer eller bestilt arbejde. Politikere skal lave rammestyring og holde sig væk fra detailstyring og skabe rammerne for samfundsudvikling, ikke forsøge at udvikle samfundet.

Vi har i dag politikere der med hjælp fra statsfinansierede spinddoktorer åbenlyst lyver, taler mod bedrevidende, benægter fakta, undlader at tage stilling til videnskabeligt identificerede problemer og fører krig!

Ikke mere statsfinansieret meningsdannelse. Den går ikke længere: Smøg ærmerne op, lev op til jeres ansvar og ager som oplyste politikere. Det er nødvendigt hvis vi stadig skal kalde os et folkestyre.

tor jordbo

Højgårdsvej 21, Vester Skerninge er cand.scient

Statsfinansieret meningsdannelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce