Snyd er ikke bare snyd


Snyd er ikke bare snyd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ny hjemmeside skal hjælpe studerende til at undgå at falde i plagieringsfælden. For at snyde med eksamensopgaverne kan have katastrofale følger

I disse uger lanceres hjemmesiden www.stopplagiat.nu, der skal hjælpe studerende til at undgå at plagiere. Her kan studerende bl.a. teste, om de kender reglerne for korrekt kildehåndtering godt nok. Og hvis ikke, kan de få helt konkrete redskaber til, hvordan de laver præcise kildehenvisninger og litteraturlister etc.

Bag hjemmesiden står en tværgående arbejdsgruppe bestående af undervisere, vejledere og administratorer fra Københavns, Syddansk og Århus Universiteter samt medarbejdere fra syv af de største danske forskningsbiblioteker.

Baggrunden for at lave hjemmesiden har været en tendens til stigning i sager, hvor studerende har plagieret. Sagerne dækker bl.a. over studerende, der direkte har skrevet af fra medstuderende eller fra internettet.

Men ud over de helt klare snyd-sager, findes der også en del gråzoner. Mange studerende mangler simpelthen kendskab til, hvordan man behandler kilderne i akademisk sammenhæng, hvorved de mere eller mindre bevidst komme til at plagiere.

På uddannelsesinstitutionerne gøres der allerede meget for at imødekomme plagieringsproblematikken. Der arbejdes med sanktionsmuligheder, der spænder lige fra alvorlige advarsler til midlertidig eller permanent bortvisning. Og der anskaffes antiplagieringsværktøjer, som kan scanne de studerendes opgaver for afskrift.

Men der har manglet et dansksproget materiale, der målrettet forklarer studerende om regler og redelighed inden for den akademiske verden: hvordan man som studerende i det danske uddannelsessystem forventes at håndtere andres materiale.

Selve plagieringsbegrebet er i sig selv en lidt svært håndterlig størrelse.

I uddannelsesmæssig sammenhæng relaterer det til de akademiske regler og "love", der bygger på fagenes videnskabsetiske retningslinjer. Retningslinjerne kan optræde som mere eller mindre uskrevne regler eller tavs viden. Og reglerne kan være endog meget forskellige fra videnskabsområde til videnskabsområde. Bare når det gælder litteraturlister, findes der adskillige forskellige standarder.

Som ny studerende, med begrænset kendskab til den akademiske verden, kan det således være en kompliceret affære at sætte sig ind i, hvordan man skal "opføre sig" på et universitet.

Derfor har udgangspunktet for arbejdsgruppen været at arbejde målrettet med at synliggøre og eksplicitere nogle af de overordnede regler, der gælder for videnskabelig redelighed. Og at prøve at forklare begreberne og teknikkerne i et let tilgængeligt sprog.

Først og fremmest har vi arbejdet med at nå frem til en fælles definition på plagiering, da en sådan ikke fandtes, da vi startede for et års tid siden. Definitionen har været diskuteret i en stafet mellem arbejdsgruppens medlemmer, og vi er landet på en definition, der lyder: "Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger."

En vigtig pointe er her, at når det gælder de akademiske love, så skal "tekst"-begrebet forstås meget bredt! Man må ikke overtage noget som helst, en anden har lagt arbejde og kræfter i og udgive det for at være ens eget. Det gælder både idéer, teorier, synspunkter, udtalelser etc. etc. uden at kreditere ophavsmanden eller -kvinden. Kort sagt: man må ikke snylte på andres indsats, eller smykke sig med lånte fjer.

Den årsag der oftest nævnes som forklaring på stigningen i plagieringssager, er den store mængde af lettilgængelige informationer, som internettet stiller til rådighed. Her kan studerende let og ubesværet copy-paste - og måske ligefrem købe sig til færdige opgaver. Men der er mange andre og mere komplicerede forklaringer på problematikken, og der kan være tale om et samspil af flere faktorer.

På et nyligt afholdt symposium om plagiering, arrangeret af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), nævnte forfatter og psykolog Lotte Rienecker, at det ofte er studerende, der befinder sig i periferien af det faglige fællesskab, der bliver fristet til at plagiere. Dem der holder sig for sig selv og ikke tør spørge, når de kommer i tvivl.

Den studerende kan f.eks. have en overdreven autoritetstro, som gør, at man ikke ved, at det er muligt at få hjælp eller dispensation, hvis en tidsfrist ikke kan overholdes. Eller at det måske er bedre at melde fra til eksamen eller ikke at aflevere en opgave og dermed bruge et eksamensforsøg. Ofte ses dette i kombination med, at den studerende allerede er presset fagligt eller personligt: Måske er han/hun allerede forsinket i uddannelsen, måske er der tale om et tredje eller fjerde eksamensforsøg.

En helt særlig gruppe er de mange internationale studerende, der møder det danske uddannelsessystem med et helt andet sæt regler og helt andre videnskabelige traditioner, og som kan have endog meget svært ved at forstå de regler, der gælder på en dansk uddannelsesinstitution. Desuden kan manglende sproglige kompetencer gøre, at man føler sig nødsaget til at springe over, hvor gærdet er lavest.

www.stopplagiat.nu retter sig imod at imødekomme ovenstående problematik. Formålet er at støtte de studerende, der ikke har helt styr på reglerne. Og støtte dem før det er for sent!

Ud over at teste deres viden om plagiering, kan de studerende læse om, hvorfor plagiering er forbudt i den akademiske verden, og hvilke konsekvenser det har, hvis de alligevel kommer til at plagiere.

Men først og fremmest bliver de studerende præsenteret for de konkrete teknikker, de skal bruge for at behandle andres "tekster" korrekt og dermed undgå plagiering. Desuden kan de via en række øvelser træne, om de har forstået teknikkerne og kan anvende dem korrekt i praksis.

Netop fordi plagiering er en lidt uhåndterlig størrelse, og fordi plagieringssager kan være så ødelæggende for en studerendes "karriere", skal der tænkes i at gøre en aktiv indsats i forhold til forebyggelse af og dialogmuligheder omkring plagiering. Og her håber vi www.stopplagiat.nu kan spille en væsentlig rolle.

Vi håber også, at www.stopplagiat.nu kan spille en rolle i forhold til at få undervisere og vejledere til at diskutere deres praksis.

Studerende kan have svært ved at finde ud af, hvad de må og ikke må, fordi de kan opleve, at undervisere stiller meget forskellige krav til, hvor stringent man skal være med kildehenvisninger i en opgave.

Derfor er det vigtigt, at vi ude omkring i studiemiljøerne sørger for at synliggøre, hvad der er gode og dårlige studievaner.

Og ikke mindst at forklare, at sjuskede og dårlige vaner kan bringe én på kant med de akademiske love og føre til, at man overskrider normerne og i værste fald bliver bortvist fra ens uddannelse.

Gina Bay

Oluf Bagers Gade 17, Odense C, er bibliotekar på Syddansk Universitetsbibliotek

Snyd er ikke bare snyd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce