Sig farvel til stress


Sig farvel til stress

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mindre virksomheder bør afsætte tid til udvikling og planlægning i stedet for at slukke de brande, som kunne være undgået, hvis der var en klar strategi for virksomhedens fremtid

Mange danskere vælger hvert år at realisere deres drøm om en tilværelse som selvstændig. Årligt etableres der mellem 14.000 og 18.000 nye virksomheder i Danmark. Det er rigtig mange. Faktisk ligger Danmark i top i Europa og på niveau med USA.

Men kun få af virksomhederne skaber en høj vækst i omsætning og beskæftigelse. Ifølge regeringens globaliseringsstrategi er antallet tre gange højere i de førende lande. Det er et problem for samfundet generelt, men også et problem for virksomhederne, der i dag skal stå langt stærkere, hvis de vil overleve den skærpede konkurrence.

Det bliver sagt igen og igen, at vi skal være innovative. Danmark skal være et innovativt samfund, hvor alle - høj som lav - bidrager til fornyelse. Og virksomhederne skal være bedre til at sætte fokus på, hvad der har værdi for kunderne.

Men virkeligheden ser ganske anderledes ud. Kun få virksomheder bruger tid på udvikling og strategiplanlægning, og mange virksomheder har en forretningsplan, hvor mål og visioner for fremtiden er enten mangelfulde eller slet ikke eksisterer.

For mange virksomheder er der stadigvæk lighedstegn mellem vækst og teknologiniveau. Men teknologiniveauet er ikke nødvendigvis afgørende for at skabe vækst. Evnen til at tænke nyt i forhold til forretningsgange, markedsføring samt organisations- og ledelsesformer er i høj grad også afgørende.

DE områder skal mange mindre virksomheder i højere grad rette fokus mod, hvis de skal overleve. Især de mange mindre familieejede virksomheder skal indstille sig på at tænke nyt og være langt bedre til at tilpasse deres forretning i forhold til de krav, omgivelserne stiller, hvis de vil eksistere om 10 år.

Men nytænkning er ikke altid nok. Spørger man de virksomheder, der skaber vækst, hvad de lægger vægt på, er svaret ofte, at evnen til at få nye ideer og omsætte dem til konkrete produkter er vigtig, men viljen til at tage en risiko og ikke mindst planlægge fremtiden er lige så essentielle elementer, hvis man vil skabe en forretningssucces.

Netop planlægning er et stort problem for mange mindre virksomheder. Lederen/ejeren har problemer med at overskue fremtiden og har ofte kun nogle diffuse ideer om virksomhedens fremtid. I alt for mange virksomheder bliver tiden brugt på brandslukningsopgaver frem for udviklings- og vækstaktiviteter.

Også når det handler om at løbe en risiko og turde satse i forhold til ens virksomhed, kniber det for mange virksomhedsledere og -ejere. Den danske kultur er stadigvæk en udpræget lønarbejderkultur, hvor tryghed og sikkerhed er afgørende faktorer. I mange virksomheder er lederens/ejerens manglende vilje til udvikling og forandring en stopklods.

VI SKAL være langt bedre til at opmuntre til kreativitet og innovative tiltag. Det gælder både i samfundet generelt og internt i de små og mellemstore virksomheder.

Her kan man ved at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler incitament til at deltage aktivt i udviklingen af virksomheden, få et langt større overblik over, hvad det kan betale sig at satse på, og hvilken vej udviklingen generelt går.

Det vil ruste virksomhederne i forhold til eksterne påvirkninger og gøre dem langt mere forandringsparate. At have vilje til og turde tage en risiko handler i høj grad også om som ejer/leder at prioritere og være i stand til at uddelegere sine opgaver til kompetente medarbejdere, så alt ikke nødvendigvis skal over ledelsens skrivebord, inden det føres ud i livet.

Uddelegering kan være et vigtigt værktøj til at frigive tid til udvikling og strategiplanlægning. For mange mindre virksomheder har det internationale udviklings- og netværksprojekt Plato betydet, at fokus er blevet rettet mod nytænkning, risikovillighed og planlægning, hvilket ofte har ført til, at de røde tal på bundlinien er blevet skiftet ud med sorte.

Plato, der er et toårigt udviklingsforløb for ledere i små og mellemstore virksomheder, blev i 1998 udvalgt som et af de 10 mest innovative beskæftigelsesprojekter i Europa i forbindelse med en jobskabelseskonkurrence gennemført af EU.

Formålet med Plato er at motivere, træne og rådgive lederne/ejerne i mindre virksomheder til at afprøve nye ideer og målrette deres ledelse samt give dem værktøjer til at skabe en fremtidig udvikling og vækst.

Plato er i høj grad baseret på netværk og sparring mellem deltagerne, der inddeles i grupper bestående af ledere fra ca. 10 små og mellemstore virksomheder og funktionschefer fra en eller to større virksomheder.

Funktionschefernes rolle er vigtig. De styrer gruppen og bidrager både med ledelseserfaring og viden om forretningsudvikling og vækst. De har gjort sig nogle vigtige erfaringer om struktur, udvikling og forandring, som de mindre virksomheder kan drage stor nytte af.

Siden begyndelsen i Belgien i slutningen af 80'erne har projektet bredt sig ud i Europa, hvor godt 12.000 små og mellemstore virksomheder og mere end 1000 store virksomheder har deltaget i Plato-grupper.

I Danmark har Plato kørt i mere end 10 år, og over 700 virksomheder har deltaget. En ting, der kendetegner de mange deltagere i Plato, er, at de har fået struktur på hverdagen og de almindelige forretningsgange i virksomheden, og at de dermed lettere kan afsætte tid til udvikling og strategiplanlægning.

Plato og andre lignende udviklingsprojekter er oplagte for virksomheder, der ønsker at skabe vækst, men mangler gode råd, inspiration og konkrete brugbare arbejdsværktøjer. Men mange virksomheder fravælger projekter som Plato på grund af manglende tid - netop en af de væsentligste årsager til, at virksomhederne bør deltage i udviklingsprojekter. Herigennem får de nemlig redskaber til at undgå de mange brandslukningsopgaver, som ofte stjæler deres tid.

HOS Fyns ErhvervsCenter ser vi ofte, at ledere, der bliver tvunget til at se på deres virksomhed med andre øjne og arbejde målrettet med virksomhedens forretningsgange og fremtidsmuligheder, er langt mere forandrings- og omstillingsparate.

I diskussionen om danske virksomheders evne til at skabe vækst eller mangel på samme glemmer vi ofte, at ejernes/ledernes motivation spiller en afgørende rolle. Motivationen og viljen til at skabe vækst er ikke noget, der kan trækkes ned over hovedet på ejeren/lederen.

Gennem rådgivning og udviklingsprojekter kan lederens/ejerens strategiske overvejelser styrkes, og hans eller hendes holdning og vilje til at udvikle sig selv og virksomheden kan ændres, men det kræver et personligt ønske hos lederen/ejeren om at udvikle virksomheden og sig selv.

Netværk med andre ledere og ejere i samme situation er i høj grad velegnet til at motivere og sætte fokus på vækst og udvikling. Her hører man, hvordan andre arbejder med deres virksomhed, og man bliver tvunget til at tage stilling til spørgsmål om udviklingen og driften af ens virksomhed.

Plato og andre udviklingsprojekter er gode eksempler på, at det kan betale sig at hæve sig over dagligdagsproblemerne og se på sin virksomhed med et helikopterperspektiv. Det er med til at give overblik og frigøre tid, og resultatet er ofte positive tal på bundlinien.

Rådet til mindre virksomheder er derfor at prioritere og afsætte tid til udvikling og strategiplanlægning enten igennem netværk med andre virksomhedsledere/-ejere eller gennem mere konkrete udviklingsprojekter. Den tid er givet rigtig godt ud og vil være guld værd, når det gælder virksomhedens fremtid.

Sig farvel til stress og goddag til overblik og udvikling. Det handler i høj grad om vilje og holdning.

Dorte Eg Auerbach og Ernst Andersen er virksomhedskonsulenter hos Fyns ErhvervsCenter, Forskerparken 10C, Odense M.
Ernst Andersen
Ernst Andersen
Dorte Eg Auerbach.
Dorte Eg Auerbach.

Sig farvel til stress

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce