Sangen og det gode liv


Sangen og det gode liv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Musik og sang er en forudsætning for et lykkeligt liv. Ikke den larmende, hørenedsættende rock, men den lødige musik. Mozart får planter til at trives

Ha' en god dag, siger man jo i vore dage. Jeg vælger at opfatte det velment, gengælder ønsket og tænker: Ja gid dagen må være god - gid livet må være lykkeligt.

I 1826 lavede Grundtvig om på den ældste danske salme - Den signede Dag, og Weyse gav den en ualmindelig god melodi. Forlægget til den stod i Hans Thomissøns salmebog fra 1569. Det var en såkaldt dagvise, som man ikke brugte i kirken, men som 'blev sunget for døre og udi huse'. Det er en hyldest til lyset og til håbet, og dette håb kædes naturligvis sammen med Jesu fødsel.

Den signede dag med fryd vi ser

Af havet til os opkomme;

Den lyse på himlen mer og mer,

Os alle til lyst og fromme!

Det kendes på os som lysets børn

At natten hun er nu omme.

Vi er lysets børn, og hver dag er en glædelig, en velsignet dag. Smukt og sangbart! I den gamle dagvise, der også blev kaldt for Kristelig Dagvise lød den 5. og 6. Linie:

Gud lade os ikke ske i dag

Hverken Last, Skam eller Vaade.

Alle og da ikke mindst børn har et naturligt behov for sang og musik, og et modersmål opbygges ikke mindst gennem sang.

Det er bestemt ikke nødvendigt at knytte morgensang sammen med kristendom. Begge dele trives udmærket hver for sig, men det kan jo være svært at få Gud væk uden at måtte give afkald på nogle af vore bedste sange - Gud gav os den danske, friske strand, sagde H.C Andersen, og vi kan gå frejdigt og trygt, når vi går veje, gud tør kende, sagde Chr. Richardt.

Særlig vanskeligt er det ved juletid: Vi forlader os barnligt på Gudfader og synger med Guds engleskare, som vil oplukke den have, de flyver i, for os. Og det er forunderligt, at kongen i gudsriget må fødes i en stald, og at Gud ikke længere er vred på os, for han har sendt sin søn til ve og våde, denne vor yndigste rose for ganske at forsøde vor vækstes fordærvede grøde.

Vi vaccinerer især børn mod alskens ondskab, som kan angribe dem fysisk.

Måske skulle vi også vaccinere dem mod noget af det, der kan skade dem psykisk. Der er lavet kontrollerede forsøg, der viser at vedvarende rockmusik kan få planter til at visne, dyr til at flygte og mennesker til at blive stressede og irritable og forøge deres trang til stimulanser.

Det synes som om, det især er den bastante beatrytme og den akustiske basvibration, der er ansvarlig for skadelig virkning. Petuniaplanter søger at flygte ved at vende hovederne bort og bøje sig væk.

En svensk undersøgelse af mere end 600 musiklærere viste foruroligende høje tal for hørenedsættelse, tinnitus og hyperacusis, og hertil kom klager over stress, hovedpine og aggressivitet.

I modsætning hertil får Mozart for eksempel planterne til at trives. Musikpsykologer har gjort forsøg med hans musik på mennesker, og det ser ud til at den bedrer indlæringsevne og hukommelse. Musikterapeuter mener at lødig musik styrker vort immunforsvar.

En svensk undersøgelse af 626 musiklærere viste foruroligende høje tal for hørenedsættelse, tinnitus og hyperacusis, og hertil kom klager over stress, hovedpine og aggressivitet. Problemet syntes at være tiltagende.

Søren Kierkegaard mente, at man psykologisk kan slutte sig til en del om andre ved at gå ud fra sine egne erfaringer. 'Unum noris omnes' sagde han - vejen til at lære andre at kende går gennem det at lære sig selv at kende.

Min erfaring er, at jeg holder meget af at høre morgenandagten i radioen, ikke mindst på grund af den dejlige sang og det eminente orgelspil. Det styrker og opliver.

Desuden har jeg gennem længere tid, når jeg har husket det, optaget en udsendelse på cirka en halv time - Klokker og Kor, fra tysk radio lørdag aften. Jeg starter gerne et af disse bånd når jeg tager en middagslur. I reglen falder jeg i søvn, vågner måske halvt, når der kommer orgelspil midtvejs, og vågner så helt, når der til sidst kommer klokker fra en kirke.

Jeg holder meget af disse protestantiske kirkeklokker. Hvis jeg ikke sætter båndet på, så sover jeg ikke. Jeg har lignende erfaringer med hensyn til natlig søvnløshed, hvor den klassiske natradio kan være en stor hjælp.

En hjertekirurg fortalte mig engang, at for ham var noget af det vigtigste udstyr på operationsstuen en afspiller med for eksempel en ganske stille obokoncert af Bach. Det gav ham eutoni, ro i sindet og på hænderne.

I sin opsigtsvækkende bog Historien om Vestens intellektuelle forfald (1991) skriver den amerikanske professor i filosofi Allan Bloom om rockmusik, at det at den lyder så højt skader ved at gøre enhver samtale umulig, således at venskaber helt må undvære samtalen. Han henviser til Aristoteles, der mente, at samtalen var selve kernen i venskabet og i det gode samfund.

Det Bloom henviser til, står i Aristoteles' Den Nikomachiske Etik. Her finder vi ideen om en god dag og et godt liv.

Livets mål for enhver er lykke, sagde Aristoteles, og betingelsen for lykke er dyd, som er gode karakteregenskaber og som er resultatet af erfaring og altid vil være at finde i midten.

Karakteregenskaber kan man derfor opstille i triader: Mod står midt mellem dumdristighed og fejhed, gavmildhed mellem nærighed og ødselhed, humør mellem mukkeri og overstadighed, selvkontrol mellem ubeslutsomhed og impulsivitet, driftighed mellem dovenskab og grådighed, beskedenhed mellem ydmyghed og stolthed, venskab mellem trættesyge og smiger.

Det er gerne sådan, at det egentligt holdbare i vor kultur udmærker sig ved pragmatisk enkelhed og ikke ved idealisme eller utopi.

Et godt liv er kort og godt et lykkeligt liv og omvendt. Karakterdyder er vigtige men ikke tilstrækkelige for et godt liv. Der fordres også andre dyder, og den vigtigste af disse kalder Aristoteles for 'fronesis', som vi oversætter med ordet kløgt. Fronesis har altid et praktisk indhold i en konkret situation, den kan aldrig være autoritær eller indoktrinær, den er altid midlertidig og parat til ændringer på grundlag af erfaring og rådslagning.

Opdragelse er en stiltiende forudsætning for at få et godt liv, og en væsentlig del af denne opdragelse er overdraget til skolerne. Til opdragelse hører nødvendigvis lødig musik og sang, lytten til de store traditioners fortællinger, som er kernen i vor kultur, og som beskytter eksistensen mod angsten og intetheden.

I slutningen af 1700 tallet opdagede man, hvor sløjt det i virkeligheden stod til med den folkelige oplysning og altså også med sang i skole og kirke.

Seminarier fandtes endnu ikke, og lærerne var oftest fallerede studenter, afdankede officerer og matroser suppleret med håndværkere og bønderkarle. Lønnen var ussel og lokaler var det småt med. Fagene var katekismus, som blev terpet, læsning, skrivning og regning. I 1789 blev der nedsat en kommission og i 1814 kom så endelig en ny skolelov, der medtog undervisning i sang og gymnastik.

Denne lov holdt sig i det store og hele med mindre justeringer lige til nye pædagogiske ideer slog igennem i 1970-erne. Da forsvandt den fælles morgensang måske mest på grund af mangel på opbakning.

Den indsigt, man havde haft siden oldtiden, at sang, musik og gymnastik forbedrer tilegnelse i almindelighed , ja i grunden var en forudsætning for 'det gode liv' og dermed for lykken, forsvandt.

Men nu sker der noget igen. Den fælles morgensang er ved at vende tilbage - stille og frivilligt. Man har nemlig opdaget, at fællessang, hvor man synger de samme ord til den samme melodi skaber en følelse af samhørighed og baner vej for en følelse af fællesskab. 'Som godt begyndt er dagen halvt fuldendt', sagde Grundtvig. Derfor bliver der flere og flere, som er parat til at bruge 10 - 15 minutter på fællessang om morgenen'.

Det er naturligvis en praktisk vanskelighed, at der på skoler ikke er en eneste lærer, som kan spille på et egnet instrument, fordi de ikke har lært det. Denne vanskelighed kunne man måske afhjælpe ved at 'ansætte' en musikskoleelev eller også en, der i sin opvækst fik lært at spille klaver eller violin.

Danmark har en enestående skat af både ældre og nyere poesi og musik. Der er nok at tage af. Det gælder om at bruge den.

carsten lindegaard

Fasanvej 9, 5863 Ferritslev

Sangen og det gode liv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce