Nulvækst - for at komme videre


Nulvækst - for at komme videre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et opgør med vækstsamfundet kan betyde, at mennesker får større frihed til at gå ud og ind af arbejdsmarkedet uden at blive klientgjort, som det sker i dag.

Miljøhensyn har aldrig været en integreret del af den økonomiske udvikling; men bliver i mange tilfælde nærmere betragtet som en udgift blandt andre udgifter.

I den forbindelse har statsministeren forsinket miljødebatten med mindst ti år og den positive udvikling, der var i gang, blev afbrudt. For da han trådte til i år 2001 fulgte en lang række ødelæggende og dramatiske nedskæringer på miljøområdet.

Miljøbevægelsen af i dag er i høj grad et forskningsområde indenfor teknologi og administration. Samtidig hermed har der altid været en lille gruppe, som har beskæftiget sig med miljøetik og med de metafysiske aspekter i forhold til naturen.

I denne diskussion har værdiproblematikken været central. Hvilken værdi kan vi tillægge naturen? Har naturen en værdi i sig selv eller er en sådan kun forbeholdt mennesket? Disse spørgsmål fylder dog ikke meget i vores rige samfund, da der er en klippefast tro på at udviklingen og teknikken, styret af markedskræfternes usynlige hånd, nok skal løse problemerne når de opstår.

Det moderne menneske længes ofte efter det, der kom før det moderne. Vi kender alle denne tilbagevendende smerte, som nostalgien er et udtryk for. Mange føler at begreber som harmoni, fællesskab, naturlighed og bæredygtighed er en mangelvare i vores effektive og hurtige samfund.

De miljøfolk, som taler om simple living og nulvækst bliver ofte stemplet som nostalgikere og dermed for at være uproduktive, destruktive og barnagtige. I værste tilfælde for at være hyklere, som fjerner fokus fra reelle problemstillinger og hylder en fortid som aldrig har eksisteret.

For mange er nostalgi et irritationsmoment som skal bekæmpes, for i vore dage kræver vi, at mennesker er fleksible og omstillingsparate, for ellers kan vi ikke klare os i en mere og mere globaliseret verden.

Mange af de miljøfolk, som bliver beskyldt for at være nostalgikere, er dog udmærket klar over, at man ikke kan vende tilbage til et idylliseret udgangspunkt, som i mange tilfælde heller ikke er ønskværdigt.

Det er dog meget vigtigt at holde sig for øje, at det at forestille sig et samfund, som byder på andet end større biler, større motorveje, flere broer, hurtigere og hurtigere internetforbindelser, større og større fladskærme og uafbrudt vækst kan være meget inspirerende og faktisk pege fremad.

Fremskridtet skal indeholde de kvaliteter, som gør livet værd at leve, ellers er det jo intet fremskridt.

Det er ikke bare nostalgi at få en udvikling, hvor vi begrænser følgevirkningerne af den uafbrudte væksts herredømme. Det er heller ikke nostalgi at værdsætte andre livsstile, som ikke er så fokuseret på forbrug.

Når der kun er fokus på vækst og forbrug betragtes mennesker udelukkende som ressourcer, hvilket er fremmedgørende, fordi vi kun tillægges en værdi, hvis vi er nyttige i forhold til et højere økonomisk formål. Det samme gælder langt hen ad vejen også vores natursyn. Skove bliver opgjort i tømmer og landskaber bliver opgjort i infrastruktur og udvikling.

Alle politikere med indflydelse er imod nulvækst; men de fører vælgerne bag lyset, for på et eller andet tidspunkt vil vi få nulvækst, om det så er planlagt eller påtvungen.

Det sidste vil ske, hvis vi fortsætter vores uafbrudte vækst, for så vil det pludselig blive meget synligt, at vi bryder den økologiske bæreevne, med stagnation og større eller mindre katastrofer og påtvungen nulvækst som følge heraf.

Allerede i 1970'erne og 80'erne advarede miljøbevægelserne samfundet om, at der er grænser for vækst. I dag taler miljøeksperter om "global forandring". I "grænser for vækst" er budskabet, at vi skal genoverveje vores projekt og adlyde naturens love. Med "global forandring" derimod anbringer menneskeheden sig selv i førersædet, hvor vi skal beherske naturens kompleksitet med større selvkontrol.

Sidstnævnte lyder mere optimistisk. Fortalerne herfor formoder, at kunne holde økonomien i gang ved at få alle mulige affaldsprodukter til at forsvinde ved hjælp af genbrug og renere teknologi. Det er dog ingen løsning, hvis den økonomiske vækst ikke bliver afløst af nul-vækst, da de positive resultater blot vil blive ædt op ad den fremadstormende vækst.

I simple living terminologien fokuserer man på langsomhed, intelligens og enkelhed. I en tid med eksploderende valgmuligheder er den vigtigste ingrediens i et rigere liv evnen til at fokusere på de ting, der betyder noget, derfor skal der meget fokus på at kunne fravælge unødvendige og ligegyldige ting.

Det moderne forbrugersamfund er ved at ødelægge vores livsgrundlag og den voksende materialisme får ikke folk til at føle sig mere lykkelige. Danmark er udråbt til et af verdens lykkeligste lande. Alligevel spiser vi lykkepiller som aldrig før og flere og flere bliver langtidssygemeldte på grund af stress.

Den sidste rest af vores natur er blevet et meget følsomt element indenfor livskvalitet.

Beskyttelsen heraf har da også fået en vis værdi i borgernes bevidsthed; alligevel er der ingen protester nu hvor landmændene får lov til at dyrke de braklagte marker igen.

Siden 1995 har disse været et herligt fristed for det åbne lands hårdt trængte naturlige plante- og dyreliv. Naturen er altså ikke blot den omgivende verden, men en verden vi deler, og som vi er afhængige af for at kunne overleve.

Alligevel giver flere og flere udtryk for, at vi blot skal indrette naturen efter menneskets velbefindende helt uden hensyntagen til naturens tusinder af arter.

Grunden hertil er måske, at for mange er naturen blot en stor grøn klat derude, hvor vi dyrker motion og plejer vores krop. For kender vi ikke navnene på de forskellige træer, buske, blomster og dyr, ser vi ikke andet end skoven.

De mangfoldige processer og fænomener som kan identificeres forsvinder i et begreb; nemlig naturen som efterhånden udelukkende er ved at blive en scene for selvdyrkelse eller beundring.

Når vi taler om nul-vækst og simple living er det vigtigt at holde sig for øje, at vores nuværende økonomiske system ikke vil kunne overleve en sådan omlægning, da det bygger på uafbrudt vækst.

Et meget vigtigt spørgsmål er derfor, hvordan vi skal indrette vores økonomi og samfund, når vi ikke mere går så meget op i at købe nyt hele tiden?

Den økonomiske vækst er altså en betonklods om benet for en bæredygtig udvikling, som kun kan lade sig gøre, hvis vi ikke yderligere øger omfanget af vores samlede forbrug.

Her er det vigtigt at pointere, at nul-vækst ikke er det samme som stagnation; men kan dække over nedgang i den økonomiske aktivitet i nogle sektorer og opgang i andre, da de økonomiske aktiviteter skal omdirigeres i en bæredygtig retning.

Vi skal have en udvikling, hvor naturen og menneskets livskvalitet kommer i centrum. Der skal udvikles en model for omfanget af energi- og råstofforbrug, der tilstræber, at alle på jorden kan få et godt liv uden at naturgrundlaget forringes og råstofferne bruges op.

Derfor skal vi arbejde hen imod, at stoppe udnyttelsen og tilpasningen af naturen til vores formål. I stedet skal vi finde frem til, hvordan vi bedst tilpasser vores metoder til naturens kredsløb.

Et sådant opgør med vækstsamfundet kan betyde, at mennesker får større frihed til at gå ud og ind af arbejdsmarkedet uden at blive klientgjort, som det sker i dag. Den vil også betyde at familien bliver mindre presset. Endnu et positivt resultat kan blive, at vi nemmere holder fast i det, som gør os til mennesker - nemlig kærlighed, solidaritet og kreativitet, da vi vil begynde at fokusere på andre ting end forbrug og atter forbrug.

poul erik pedersen

Rørkærsvej 5, Strib, Middelfart

Nulvækst - for at komme videre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce