Hvad og med hvem skal vi lege?


Hvad og med hvem skal vi lege?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En velfungerende infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft og effektiv sagsbehandling bliver vægtet højt, når virksomheder skal vælge kommune

Konkurrencen om at tiltrække borgere og virksomheder er hårdere end nogen sinde før, og det kræver ikke bare styrke og handlekraft, men også klare visioner og handlingsplaner at klare sig.

De nye fusionskommuner er i kraft af deres størrelse blevet potentielt mere handlekraftige, og samtidig har sammenlægningsprocessen tvunget dem til at opstille nye visioner og handlingsplaner.

Odense Kommunes relative fordel som storkommune er blevet kraftigt reduceret, og da Odense undgik fusioner med andre kommuner, var der heller ikke nogen umiddelbar tilskyndelse til at nytænke kommunens vision og handlingsplaner. Men måske kom systemskiftet efter kommunevalget i 2005 belejligt, fordi Odense dermed fik en god anledning til nytænkning - tilmed uden samtidig at skulle integrere mange kommuners forskelligheder under samme hat.

Som første skridt på vejen vedtog et enigt byråd den 23. april visionen "At lege er at leve", og på hjemmesiden www.visionodense.dk kan man læse om den handlingsplan, der skal sikre kommunens fremtidige udvikling.

Bybranding er tidens trend, men det valgte slogan stiller umiddelbart store krav til budskabets afsender, nemlig Odense Kommune. Det er let at forestille sig, hvordan sloganet kan give anledning til kreative overskrifter i medierne, hvis der bare én enkelt gang 'går Odense' i en sagsbehandling eller et servicetilbud.

Hvis brandingprocessen skal lykkes, er det vigtigt, at alle involverede parter leger med. Borgere og virksomheder er kommunens kunder, men samtidig også en del af kommunen og dermed eksponenter for det, som kommunen står for. De lokale medier spiller også vigtige roller i processen, dels som dirigenten, der kan få de øvrige aktører indenfor kommunegrænsen til at lege med, dels som ambassadøren, der tegner kommunens ansigt udad til.

Lige børn leger bedst - og derfor skal alle deltagerne i legen have en fælles forståelse af, hvad den går ud på, og vide, hvilke behov og ønsker de hver især har. Bl.a. med dette formål for øje, gennemførte vi i november 2005 en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spurgte virksomheder i Region Syddanmark, hvilke forhold de lægger vægt på, når de skal vælge kommune, samt hvor tilfredse de er med disse forhold i deres hjemkommune.

Undersøgelsen bekræftede os i, at en velfungerende infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft samt effektiv sagsbehandling bliver vægtet højt, når virksomhederne skal vælge, hvilken kommune de vil etablere sig i.

Et ikke særlig overraskende resultat eftersom disse forhold er vitale for virksomhedens daglige drift. Så var det mere overraskende, at kun hver tiende virksomhed anførte kommunens skatte- og afgiftsniveau som en afgørende faktor, og at hver fjerde virksomhed tillagde sociale forhold som fx boliger, skoler og pasningsordninger stor betydning. Måske en indikation af, at virksomhederne er villige til at betale for det, hvis kommunen sørger for gode sociale faciliteter, der kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft?

Men så kan det overraske, at hver fjerde virksomhed alligevel er utilfreds med skatteniveauet. Forklaringen kan dog være, at virksomhederne ikke er klar over, hvad de får for pengene.

Ofte vil man godt betale en højere pris, hvis man ved, at man får mere kvalitet for pengene. Men hvis nedslidte skoler, dårlig infrastruktur og langsom sagsbehandling er de eneste synlige tegn på kommunens modydelse, så vil mange selvsagt synes, at de betaler for meget.

Det er derfor vigtigt, at kommunerne bliver bedre til at synliggøre overfor virksomhederne, hvad de får for skattekronerne. Odense Kommune har fx gennem Erhvervsservice Odense stillet en lang række gode erhvervsfremmende værktøjer til rådighed for virksomhederne. Men effekten af sådanne services afhænger af, hvor godt deres eksistens og indhold bliver formidlet ud til virksomhederne.

April 2008 gennemførte vi endnu en undersøgelse for at se, hvordan virksomhedernes tilfredshed med hjemkommunerne har udviklet sig siden kommunevalget i 2005 og ikke mindst efter kommunalreformens ikrafttræden.

En sammenligning af resultaterne fra de to undersøgelser giver en indikation af Odense Kommunes succes med implementering af erhvervsstrategien: 65% af de odenseanske virksomhedsledere svarede i 2008 undersøgelsen, at de var tilfredse eller meget tilfredse med, at deres virksomhed var lokaliseret i Odense Kommune. Selv når der tages højde for den stikprøveusikkerhed, der altid vil være, når man sammenligner to forskellige stikprøver, er der tale om en markant stigning i tilfredshedsniveau i forhold til 2005 undersøgelsen (39%).

Inden vi tilskriver Odense Kommunes nye strategiplan hele æren for denne stigning, er der dog nogle forhold, som er værd at påpege.

For det første er der generelt en øget tilfredshed med hjemkommunerne i alle de kommuner, som indgik i undersøgelsen. Det hænger givetvis sammen med, at mange virksomheder i de senere år har oplevet en fremgang med øget omsætning og flere ansatte. Som bekendt så bides hestene mere, når krybben er tom. For det andet er det almindelig kendt i marketingkredse, at fx en ny emballage eller mindre produktændringer kan føre til øget opmærksomhed og salg i en periode. En ny borgmester kan have lidt samme effekt, ligesom man i fodboldverdenen taler om effekten af et trænerskift. For det tredje kan det ikke udelukkes, at en del af erhvervslivet simpelthen tilkendegiver øget tilfredshed for at markere sin solidaritet med det borgerlige byråd.

For at få et mere nuanceret indblik i effekten af den nye strategiplan, har vi set nærmere på tilfredsheden med nogle af de forhold, som virksomhedslederne vægter højt.

Den øgede aktivitet i virksomhederne stiller større krav til infrastrukturen og medfører et øget behov for arbejdskraft. Kommunen bør derfor iværksætte tiltag, som kan mindske den voksende utilfredshed på disse områder.

Det er positivt i forhold til Odense Kommunes nye vision og erhvervsrettede handlingsplaner, at næsten hver tredje virksomhed mener, at erhvervspolitikken er blevet bedre og stort set ingen, at den er forringet. At kun hver tiende virksomhed mener, at kommunens erhvervsservice og tilbud til virksomhederne er blevet forbedret, antyder dog et behov for, at de nye erhvervsrettede tiltag kommunikeres bedre ud til virksomhederne.

Erhvervslivet i Odense er, ligesom i de øvrige universitetsbærende byer, meget tilfreds med kontakten til universiteter og andre vidensinstitutioner. Syddansk Universitet har i de senere år iværksat en lang række erhvervsrettede projekter, og det er derfor glædeligt at se, at hver fjerde virksomhed mener forholdet er forbedret.

"Det er godt, men ikke nok..." var borgmester Jan Boyes egen udlægning af situationen i Fyens Stiftstidende den 22. juni. Vi kan afslutningsvis erklære os enige med borgmesteren og samtidig invitere alle, som har interesse i erhvervsudviklingen til at deltage i den leg, som Odense Kommune har budt op til med den nye vision og vækstplan.

Mere end 100 odenseanske virksomheder har i såvel 2005 som 2008 undersøgelsen vist deres interesse for at lege med, og vi har med undersøgelsesrapporten og denne kronik også meldt os ind i legen.

Som nævnt er det vigtigt, at også medierne leger med. Odense Kommune og de lokale virksomheder bør styrke indsatsen for at få synliggjort de gode historier i medierne.

Det er jo tankevækkende, at de odenseanske virksomheder på de fleste områder er mindst lige så tilfredse som virksomhederne i andre kommuner, men samtidig angiver, at have modtaget langt mere negativ og mindre positiv omtale af hjemkommunen, såvel i de lokale som de landsdækkende medier. Og hvis visionen skal føres ud i (erhvervs)livet, er det vigtigt, at alle involverede parter leger den samme leg.

Jan møller jensen

Kallerupvej 37, Odense, er lektor ved Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet

Per servais

Skårup Vestergade 33, Skårup, er lektor ved Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitetr

Rapporten kan fås ved henvendelse til Jan Møller Jensen på 6550 3241 / jmj@sam.sdu.dk eller Per Servais på 6550 3266 / per@sam.sdu.dk
fotograferne mikkel & thomas edisonsvej 5 5000 odense c 66 10 18 00 www.mikkelogthomas.dk
fotograferne mikkel & thomas edisonsvej 5 5000 odense c 66 10 18 00 www.mikkelogthomas.dk
fotograferne mikkel & thomas edisonsvej 5 5000 odense c 66 10 18 00 www.mikkelogthomas.dk
fotograferne mikkel & thomas edisonsvej 5 5000 odense c 66 10 18 00 www.mikkelogthomas.dk

Hvad og med hvem skal vi lege?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce