Her skal Fyn satse


Her skal Fyn satse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Gennemsnitsdanskeren vil have oplevelser og bruger bl.a. mere end en femtedel af sin fritid på medier. Så Odense og Fyn bør satse stærkt her. Der er basis for et erhvervsmæssigt fyrtårn.

F yn har i disse år en unik chance for at transformere sin erhvervsstruktur fra tung industri til videnssamfundet generelt og oplevelsesøkonomien specifikt - en mulighed for at sikre fremti- den, beskæftigelsen og skattegrundlaget.

Tilfældigheder har gjort, at Fyn har en forholdsvis stærk koncentration af aktiviteter, der er medie- og kulturrelaterede - fra journalist- og medievidenskabsuddannelser til medievirksomheder som TV 2, fusionerede Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis og DR Fyn samt kulturinstitutioner som Danmarks Mediemuseum, Odense Sport & Event, FilmFyn og Odense Zoo.

Denne koncentration kan under optimale omstændigheder vise sig at være konkurrencedygtig med hovedstadsområdet. Den ville i bedste fald kunne tiltrække de bedste og mest kreative medarbejdere og dermed øge rekrutteringsgrundlaget til gavn for fortsat erhvervsudvikling.

En langt fra ubetydelig sidegevinst er, at regionen derved vil få øget sit skattegrundlag, hvor den gennemsnitlige indkomst i forvejen er blandt landets laveste.

Fusionen af Odense Congress Center og Odense Boldklub til Odense Sport & Event kan være én af de katalysatorer, som frigør det uudnyttede potentiale. En arbejdsgruppe under Videnskabsministeriet har tidligere konstateret, at oplevelsesøkonomien på globalt plan i dag er den hurtigst voksende sektor, og at eksporten fra virksomhederne i oplevelsesøkonomien allerede nu er mere end halvanden gang større end landbrugseksporten.

Under de rette konditioner kan Odense og Fyn gøre sig selv til kraftcenter på dette område, og måske endda markere, at Danmarks centrum for oplevelsesøkonomien findes på Fyn - og at man derved skaber rammerne for, at man erhvervs-, kultur- og uddannelsesmæssigt træder ind i fremtiden.

Danish Crown lukkede, og 600 arbejdspladser forsvandt. Lindøværftet er i krise, og det står klart for enhver, at de mange tusinde arbejdspladser er i farezonen. Der blev satset stort på en gennemgående trafikåre ind midt i byen og ned til havnen - som efterfølgende døde. Og for nylig kom det frem, at én af Fyns største brancher, gartnerierne, har det overordentlig svært som følge af konkurrencen fra lavtlønslande.

En væsentlig del af de fynske arbejdspladser har hidtil været, hvad man har kunnet kategorisere som lavtlønsjob eller industrijob, der var udsat for den globale konkurrence, og som havde svært ved at klare sig. Mange af disse job har været baseret på industrier, som er stærkt udsatte.

Men udviklingen giver også anledning til nøje overvejelser om, hvad Fyn skal leve af i fremtiden - og forhåbentlig kan der med aktiv handling skabes nogle rammer, som gør fremtidsudsigterne overordentlig lyse. Der er i hvert fald basis for det.

Men det kræver en fundamental samtænkning og strukturering af det bestående. Potentialet for at satse på oplevelsesøkonomien er stort, - men nogen skal samle det op.

I hvert fald er der åbenlyse chancer og muligheder at tage. Det er kendt, at når der kommer særligt fokus på et bestemt område, en bestemt industri, branche eller sektor, er der en tendens til såkaldte klynger - det ser man netop med gartnerifaget på Fyn, med tekstilindustri i Midtjylland, it i Nordjylland etc.

Mekanismen er, at hvis først bestemte sektorer eller erhverv får fodfæste, skaber det en indre dynamik, som trækker stadig mere til sig, hvilket øger interessen hos de dygtigste medarbejdere, som igen tiltrækker nye virksomheder på grund af det forbedrede rekrutteringsgrundlag og de nye forretningsmuligheder. Ofte opstår der også uddannelsesinstitutioner, som er relaterede til erhvervet - eller måske eksisterer de allerede og kan udvikles og forbedres til nye standarder.

En sådan klynge kan skabes på Fyn - omkring Odense. Det kræver en bevidsthed om det, så der arbejdes målrettet på at skabe rammerne for, at det kan ske. Et særligt stærkt træk ved muligheden for en klynge er, at sektoren er repræsenteret ved erhverv, der er det primære, men også uddannelse og kultur.

Kulturen er særlig nødvendig for videnstunge erhverv, fordi alle undersøgelser viser, at de højtuddannede prioriterer arbejdsplads og bopæl ikke mindst efter de kulturelle udbud.

I PLS Rambølls rapport Odenses kreative potentiale, november 2003, fremhæves, at "Odense (har) en konkret kompetencestyrke inden for reklame- og medievirksomhed, som dels er et stærkt kommercielt område, som skaber vækst og beskæftigelse, dels i udpræget grad stimulerer det kreative miljø".

Hertil kunne føjes et: En stærk undervisningssektor på medieområdet - Syddansk Universitet med journalist- og mediestudierne, de tekniske skoler - og en central medieinstitution inden for det kulturelle område - Danmarks Mediemuseum på Brandts.

Tilsammen burde disse vidt forskellige institutioner udgøre et stærkt kreativt miljø til gavn for erhverv, undervisning og kultur. Men det forudsætter et tæt og tillidsfuldt samarbejde.

Danmarks Mediemuseum undergår i øjeblikket en forvandling fra et tidligere rent grafisk museum til en levende kulturinstititution, der er oplevelsesbaseret og tager udgangspunkt i det interaktive. Senest har museet åbnet et tv-værksted, hvor unge skoleklasser fra folkeskolen, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser kan få en berøring med tv-mediet på nært hold ved selv at arbejde med mediet og producere båndede tv-indslag og live tv-udsendelser.

Perspektiverne for udviklingen af Danmarks Mediemuseum er i virkeligheden ret omfattende, og efterspørgslen hos de potentielle besøgende er i høj grad til stede. Medier er den suverænt største fritidsbeskæftigelse -en gennemsnitsdansker bruger 22 procent af sin fritid på at forbruge medier. Interessen er derfor helt indiskutabel, og ikke mindst er børn og unge mere optaget af mediebranchen end af noget andet erhverv.

Velstanden er stadigt stigende og har nu nået et niveau, hvor de materielle behov stort set er opfyldt. I stedet efterspørges oplevelser -allerhelst unikke - hvilket efterhånden er et helt almindeligt punkt på enhver ønskeseddel i forbindelse med bryllupper, fødselsdage etc.

Derfor er oplevelsesøkonomien så vital, og derfor bør Fyn satse stærkt på den. Kan man samtidig skabe et unikt kulturelt oplevelsescenter i Odense efter samme skala som eksempelvis Danfoss Universe, vil man symbolisere positionen. Der er ingen grund til at sætte et lavere ambitionsniveau.

Denne særlige kulturelle indsats bør blot være en begyndelse på, hvad der kan være Fyns fyrtårn på erhvervsområdet. Forhåbentlig kan man tro på, at der vil danne sig helt nødvendige fællesskaber i denne sektor på tværs af både kultur, uddannelse og erhvervslivet, og hvor aktørerne fra de forskellige områder forstår hinandens vilkår og succeskriterier.

Professor Marianne Stokholm, Aalborg Universitet, udtrykte i Mandag Morgen problemstillingen ved at konstatere, at der i de samme mennesker skal integreres en kreativ og forretningsmæssig forståelse, at der skal skabes en ny slags midtbanespiller, der kan binde fløjene sammen.

En vellykket integration af mennesker, som grundlæggende tænker meget forskelligt, er én af udfordringerne for at gøre Odense - midten af Danmark - til et vækstcentrum inden for oplevelsesøkonomien.

Der er lige nu et åbent vindue, der er et grundlag at bygge på. Fyn og Odense har chancen for at tage et vigtigt skridt ind i fremtiden.

Ervin Nielsen er museumsdirektør og Kaj Høivang bestyrelsesformand, Danmarks Mediemuseum.
Ervin Nielsen.
Ervin Nielsen.
Kaj Høivang.
Kaj Høivang.

Her skal Fyn satse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce