Feriedage på Romsø


Feriedage på Romsø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Midt i forrige århundrede levede der originaler på øen i Storebælt, og de fik selskab af sommergæster, som ikke holdt sig tilbage, når det gjaldt om at deltage i fem-mødet og udtænke kreative projekter

Mine sommerferier midt i forrige århundrede startede med afhentning i hyrevogn, "Lillebil" kaldet, hvilket var en del af selve feriekonceptet, optakt til noget særligt og derfor ikke med vanlig, offentlig transport. Familien og ferierejsegodset - kurvekuffert og køjesæk - blev fragtet til skibssiden, in casu postbåden til Romsø, "Mågen", i Kerteminde Havn.

Romsø kan i klart vejr skimtes nordude, når man farer over Storebæltsbroen. Øen havde i 50'erne en snes fastboende beskæftiget ved landbrug og kystfiskeri, og den statslige arbejdsplads, Romsø Fyr, med petroleum som eneste energikilde, havde fire mand i vagttørn døgnet rundt. Ud over at passe fyret og registrere passerende skibe i en stor håndført protokol indgik de i datidens koldkrigsberedskab som visuel observationspost

En anden offentlig myndighed var skovfogeden, "Kong Ras af Romsø", benådet med sølvmedalje for 40 års tjeneste. Beretningen om takkeaudiensen hos majestæten var en tilbagevendende ø-fortælling.

Embedsværket omfattede også skolelæreren, der underviste fem-seks elever på forskellige klassetrin i samme lokale

Var øen i perioder uden seminarieuddannet lærer, varetoges undervisningen af fyrmesteren, og naturhistoriske ekskursioner kunne foretages ved blot at træde uden for bygningen, der lå omtrent midt på den ca. én kvkm store, skovklædte ø med en omfattende rådyrbestand, som delte græsning med øens fritgående køer og heste. Efter grundskole måtte eleverne rejse til fastlandet for at gå på "Kost- & Realskole"

OM sommeren rykkede beboerne ud af privatboligen til kamre, lofter og garnhuse og udlejede værelser til "landliggere" med forplejning og familiær status. En del af øvelsen gik ud på at prøve at falde i med lokalbefolkningen, og til den ende lod min far, der var bankfunktionær, skægget stå og anskaffede sig arbejdsbukser og busseronne.

Ved næste postbådsanløb troppede man op til "moleræs" for at kigge på nyankomne sommergæster og endagsturister. Ved en sådan lejlighed steg en mand i land iført komplet "Hornbæk-outfit": stråhat, blazer, selvbinderbutterfly, staffeli og malerkasse.

"Sommerfuglen" afkodede lynhurtigt min far og fik afgivet bestilling til brugsuddeleren i Måle ovre på Hindsholm - "Brusho'et" - på en standardfolkedragt: bukser busseronne og sweater, tilligemed en 50-styks Albanikasse i træ med håndmalet bryggerilogo.

Den var en god intro til "fem-mødet" ude på gårdspladsen. Brugsvarer blev ordinært bragt til Kerteminde på de faste postdage, tirsdag og lørdag, og uopsættelige bestillinger på øl og tobak kørtes alle dage ned til Måle Strand i en Opel Olympia Caravan - datidens stationcar på sort-gule "papegøjeplader" - hvor godset blev afhentet af øens lille fiskekutter "Otta" med encylindret glødehovedmotor. Ud over ekspeditionens indlysende nødvendighed var det i sig selv en hyggelig udflugt at deltage i og med mulighed for at lade båden drive og pilke torsk én route.

Således initieret ved et "fem-møde" og i korrekt dress-code gik vor "Sommerfugl" en vandring øen rundt i kraftigt blæsevejr og observerede fyrmesterens båd i drift nordover i Bæltet. Han hastede gennem øen og fik slået alarm. "Otta" blev fyret op, og snart gik det duk-duk derudad.

Fastboende og sommergæster fulgte med kystlangs, og både på land og ude i kutteren fik man øje på en coaster, der havde ændret kurs og nu stævnede mod den drivende båd.

Søfarts- og assurance-kyndige sommergæster teoretiserede nu over sælsomme begreber som "dødt skib" og "bjærgeløn". Man forstod i barnehøjde, at et maritimt drama var ved at folde sig ud, formuer stod på spil, hvem fik først entremandskab om bord og en trosse slået i havaristen?

Ude på "Otta" fik de presset endnu nogle omdrejninger ud af den encylindrede, og peripetien opstod, da én fra øbåden sprang om bord og fik gjort fast. Kystens tilskuere brød ud i spontane klapsalver, som næppe kunne høres af aktørerne derude.

I dramaets epilog ved "femmødet" blev handlingen i fortalt form bestemt ikke ringere, end den havde taget sig ud tidligere på dagen. Ja, som eftermiddagen gik over i aften øgedes længden af det foretagne dristige spring, samtidig med at afstanden mellem den fremmede coaster og havaristen blev stedse mindre - omvendt proportionalt, så at sige.

EN AF Ras' embedspligter var at holde en årlig brandøvelse og vedligeholde det lokale beredskab. Et år fik øvelsen et særdeles hurtigt forløb. Aldrig så snart havde alarmen lydt, før den atter måtte afblæses, fordi en skruk høne med behov for privatliv til sit rugeri havde taget barselsorlov fra hønsehuset og lavet sig en rede oven i den hånddrevne sprøjte.

Øvelsen blev herefter udskudt, til kyllingerne var klækket. Evaluering - og ikke mindst efterslukning - var der imidlertid ingen grund til at aflyse, så den gennemførtes, med mange gæt på, hvor langt hønemor monstro var "henne".

Fem-mødet, med deltagerne bænket på trækasserne kunne antage vidtløftige, kreative tiltag som for eksempel dengang, man udnævnte egen "regering". Vi børn deltog også uden taleret med en forjættende solgul sodavand, der blev varm i hånden og smagte mere sødt end af den frugt, der var afbilledet på etiketten. Regerinsprojektet var formentlig inspireret af Ole Juuls roman Det tossede Paradis, som var blevet filmatiseret.

Enevældigt udnævnte Ras blandt feriefolk og fastboende ressort-ansvarlige, svarende til deres aktuelle virke: Læreren blev undervisningsminister etc. Ved et højst ejendommeligt forvaltningshistorisk håndgreb sammenblandedes landets og hovedstadens styrelse, idet mellemleddet mellem kongen og ministrene blev min far - betitlet "overborgmester". Det blev protokolleret, og resten af ferien tiltalte de hverandre med deres nye titler.

Min far var imidlertid en skabsgøgler af Thalias nåde og brugte vinteren til at køre den helt ud. Han kreerede simpelt hen en overborgmesteruniform á la dansk admiral i Østen i et helt andet århundrede.

Komponenterne var følgende: Af en officersven lånte han en sabel med bandolér og gehæng, ved bankbetjentene lånte han en hvid jakke, der anvendtes ved kørsel for direktionen, og en beslutningstager i den lokale politietat indgik også i hans netværk. Dér lånte han en kasket, der dog blev behørigt strippet for emblem og kokarde og erstattet med et af min mor guldbroderet bånd: "Overborgmester". I en maritim krambod fandt han en bådsmandspibe.

Rekvisitterne til dette års ultimative ferie-stunt havde han med i håndbagagen, og i rum sø gik han under dæk og iklædte sig inden anduvningen af Romsø og peb sig i land med bådsmandspibens triller under øboers jubel, turisters undren og postførerens honnør.

Sommerens store hit blev derfor ind- og udpibning af postbåden. En eftermiddag, da mødet måske havde trukket ud, ville postføreren ikke afgå uden behørigt signal, og far kom spurtende ud af skoven, med hånd på kasketten, sabel og gehæng kilet op i venstre armhule og fik forpustet pebet til afgang, hvilket affødte en syrlig turistkommentar om "højeste potens af indbildskhed".

Denne sammenblanding af postetat og privat foretagsomhed og overskridende en hårfin grænse mellem spøg og alvor gør, at man agterudskuende måske bør være taknemmelig over, at "Dannebrog" trods beboerønske aldrig nåede at ankre op ved øen. Sæt nu, at fem-mødet havde besluttet, at den lokale konge og hans overborgmester skulle have taget imod.

Fortjenstmedaljen og fogedkasketten var genuine nok, men opretteuniformen var nok blevet tolket som et forsøg på at gøre grin med borgermusikken og havde næppe været karrierefremmende i årets øvrige 50 uger.

Romsø er ej længer helårsbeboet, og mange af originalerne lever ikke mere, men uanset årstiden for Storebælts-passage vækker synet af øen i horisonten altid fornemmelse af sommer og en varm erindring om sjove forældre, der teede sig helt anderledes end til daglig

John Gitz Holler, Landevejen 89, Jordløse, Haarby, er savværksarbejder og historiebachelor.

Feriedage på Romsø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce