Det står i Koranen


Det står i Koranen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mange har en mening om islam og muslimer og udtrykker den gerne offentligt. Færre har forinden læst Koranen, hvilket ellers er en god idé. Den fås i en god, dansk udgave

I fjor kom der en ny oversættelse af Koranen ved Ellen Wulff. Den er holdt i et flydende og smukt sprog. Og på grund af den løbende diskussion mellem danskere og de muslimske flygtninge og indvandrere ville det måske være en god ide, om flere af os stiftede bekendtskab med, hvad der egentlig står i Koranen, som jo er grundlaget for den muslimske tro. Så vi lidt bedre kan forstå, hvad det er, de cirka 200.000 muslimer i Danmark siger, og hvorfor de handler, som de gør, og hvad der har fået 2000-3000 danskere til at konvertere til islam.

Bogen består af 114 sura'er (kapitler), som alle indledes med ordene: "I den nådige og barmhjertige Guds navn".

Indledningsvis fortælles, at englen Gabriel har sendt Koranen til Jorden som en fortsættelse af den forkyndelse, som allerede Abraham og hans efterkommere har bragt. Jesus regnes også for en af profeterne, men han er ikke Guds søn. Gud er kun én og har ikke noget afkom. Muhammed opfatter sig helt klart som den sidste i rækken af sande profeter.

Gud ER kærlig, barmhjertig og tilgivende, men det kan også hedde, at han "vildleder, hvem han vil og retleder, hvem han vil".

Normalt er der dog sammenhæng i tingene, således at han straffer dem, der har afvist forkyndelsen, med helvede, og det betyder ild, kogende og "materiebefængt vand at drikke", (Sura 14). I Sura 18 er det "vand i form af smeltet kobber, der brænder ansigtet op."

Er straffen for afvisning og vantro hård, er belønningen til gengæld stor for de troende. De har "Edens haver med de rindende floder i vente. Dér vil de, tilbagelænet på hynder, være smykket med armbånd af guld og klædt i grønne dragter af brokade og silke." (Sura 18). I Sura 44 tilføjes: "Vi giver dem jomfruer med store, sorte øjne til ægte", og i Sura 78 loves "jævnaldrende kvinder med svulmende bryster og altid et bredfyldt bæger".

Næsten hele tiden mindes man om de negative konsekvenser af vantro og dårlig adfærd og de positive af tro og gode gerninger, ofte med eksempler.

Giver man almisse, får man dobbelt igen. Rentetagning er forbudt, og det, man låner ud mod rente, vil ikke vokse hos Gud. Man skal være god mod sine gamle forældre, og man skal give til den fattige og den vejfarende.

Man må ikke spise kød af svin, selvdøde dyr og kød af dyr, hvorover et andet navn end Guds er nævnt. Blod skal man holde sig fra, og alkohol er forbudt.

Forholdet mellem kønnene bliver grundigt belyst i Sura 2: "Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil." Man må ikke gifte sig med en vantro, så er en troende slavinde trods alt bedre.

Fraskilte kvinder skal holde sig for sig selv i tre menstruationsperioder. Manden er familiens overhoved og forsørger og har pligt til at sørge for mad og klæder i rimelig udstrækning. Skilsmisse kan finde sted to gange. Derefter skal man beholde sin hustru med ret og rimelighed eller lade hende gå med det gode. Fraskilte kvinder har også krav på underhold. Enker skal holde sig for sig selv i fire måneder og 10 dage.

Der er også bestemmelser vedrørende arvemæssige forhold, og i Sura 34 er de til tider meget detaljerede. Der tilkommer både mænd og kvinder en andel af det, som forældre og nære slægtninge efterlader sig. Men "Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn." Igen skal man huske på, at det er manden, der har forsørgerpligten.

Men DET er måske alligevel ikke hele forklaringen, for i Sura 4 vers 34 hedder det: "Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridigheder, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og stor,"

Hvis nogen bedriver utugt, skal det straffes med 100 piskeslag til hver. Og de utugtige må kun gifte sig med andre utugtige, Troende må ikke gifte sig med utugtige. Og hvis man beskylder ærbare kvinder for utugt uden at kunne fremføre fire vidner, skal det koste 80 piskeslag.

I denne sammenhæng nærmer vi os de muslimske kvinders slør eller tørklæde. "Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. De må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring". Mændene skal også holde øjnene for sig selv. (Sura 24).

HVOR utugt medfører 100 piskeslag, er det værre med tyveri. "En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de har begået, og som et advarende eksempel fra Gud. Gud er mægtig og vis." (Sura 5).

Om det alvorligere fænomen "drab" hedder det i Sura 2: "Jeres forskrift er at gengælde et drab, lige for lige. En fri mand for en fri mand, en slave for en slave, en kvinde for en kvinde. Ved at gengælde lige for lige sparer I liv, I forstandige. Måske bliver I gudfrygtige."

De gentagne henstillinger om at føre et fromt liv medfører forståeligt nok krav til den daglig adfærd og i endnu højere grad til måneden ramadan, hvori Koranen blev sendt ned som vejledning til menneskene, Man skal faste, fra Solen står op, til den går ned og ikke have seksuelt samkvem. Men om natten må man godt. "Nu skal I ligge med dem og tragte efter det, der er jer foreskrevet. Spis og drik, indtil I kan skelne en hvid tråd fra en sort i daggryet." (Sura 2).

Koranen har megen respekt for jøderne og de kristne, som hører til "bogens folk", der har fået sande åbenbaringer, men alligevel advares der imod at gøre dem til venner. "Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver en af dem." (Sura 5).

Som den, der har modtaget åbenbaringer fra den eneste sande Gud, indtager Muhammed selvfølgelig en særstilling, hvilket giver visse privilegier på det ægteskabelige område, og det handler dele af Sura 33 om.

"Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende."

"Du kan holde hvem af dem, du vil, hen, og kalde hvem du vil til dig, og hvis du så begærer en af dem, du har sendt bort, begår du ingen overtrædelse derved. Det er dig ikke tilladt at tage andre kvinder herudover og heller ikke, at du skifter nogle af dine hustruer ud med dem, selv om deres skønhed behager dig, bortset fra slavinder. Gud holder øje med alt."

Selv om det kan være gavnligt at vide, hvad der står i Koranen, er man ikke rustet fuldstændigt. Der er noget, der hedder "Sunna", og det betyder traditionen fra Muhammed og hans trosfællers tid, og "Sharia" bliver så de lovmæssige konsekvenser af Koranen og det, som Sunna føjer til.

Det forhindrer dog ikke, at det stadig er vigtigt at kunne sige, at der står intet i Koranen om omskæring, altså heller ikke noget om den barbariske omskæring af kvinder. Der står intet om tvang i forbindelse med ægteskaber og intet om æresdrab. Der står heller intet om martyr-terror.

Der er intet billedforbud i Koranen, og det er heller ikke forbudt at give kvinder en god uddannelse. Det forlanges ikke, at de skal gå med chador eller burka, de skal blot være anstændigt klædt, når de forlader hjemmet.

Vil man have en kvalificeret mening om islam og muslimer og eventuelt udtrykke den offentligt, vil det være en god ide forinden at have læst Koranen.

Erik Brygmann, Fynsvej, Asperup, er cand.theol. og fhv. højskolelærer.
Erik Brygmann
Erik Brygmann

Det står i Koranen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce