Den anden digter fra Fyn


Den anden digter fra Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Frederik Paludan-Müller, præstesøn fra Kerteminde, var forfatter og dansk litteraturs klassiker. I dag fejres hans 200-års fødselsdag - så vidt vides uden pop og pragt.

For fire år siden foregik der en noget mislykket markering af én fynsk digter i anledning af, at han rundede sine 200 år - og havde været læst og elsket i de 175 af dem.

I år runder en anden fynsk digter sine 200 år, og i hans tilfælde kommer det vist til at foregå, uden at afdankede sangerinder skal storke rundt med endnu mere afdankede popnumre - der ikke har det mindste med digteren at gøre.

Det var helt i hegnet, når det gjaldt H.C. Andersen. Når det gælder Frederik Paludan-Müller, er det endnu meget længere ude, helt ude i skraldemosen.

Fyn er fin, det har vi lært, og sprogtonen er ikke bare englenes om søndagen, den gør også, at både poesi og prosa flyder med stor lethed. Barndomsoplevelser fra Odense Å eller Kerteminde Havn sætter sig spor i, hvad danskere læser.

Men ens, bare fordi de var fra Fyn, det er de ikke. Der er store forskelle - på, hvad de vil - på, hvad de kan - på, hvor langt de når ud i verden - og hvor langt de når ind i sindet.

H.C. Andersen kom som skomagerkonens søn fra bunden af samfundet, Paludan-Müller fra præstegården, ud af en slægt, der har sat sig spor i landets historie. Efter nogle år som domprovst i Odense blev hans lærde fader biskop i Århus.

Det har betydning, hvor man vokser op, det kan ses af det, den voksne har på hjerte og udtrykker i sit forfatterskab. Men i sagens natur kan det, de har skrevet, interessere os mest.

Der, hvor H. C. Andersen har ydet det enestående, er eventyrene, den litterære genre, han først fik forbindelse til, i hvad bedstemoderen, faderen, omgivelserne i barndommens by havde på repertoiret.

Paludan-Müller voksede op i et hjem med bogreoler, og der var noget på dem, hans forestillingsverden blev hurtigt og tidligt sporet ind på de store klassikere.

Faderen fortsatte, så længe han levede, med at drøfte verdenslitteraturens store værker med ham og hans brødre. Bl.a. introducerede han dem til Dantes Guddommelige Komedie, et værk, der fik gennemgribende betydning for digteren.

Han er den mest udprægede klassiker i vor litteratur, den, der med størst fortrolighed omgås den klassiske dannelse. Han er hele tiden optaget af, hvad den græsk-romerske mytologi har at berette om de grundmenneskelige vilkår, ikke mindst de erotiske. Antikken var enormt optaget af elskovsmødet; den græske himmelgud fik børn med gudinder, nymfer og jordiske kvinder og brugte alle mulige trick for at komme i kontakt med dem, og hans medguder og -gudinder fulgte trofast i hans fodspor.

Paludan-Müller var også, hvad det angår, en sand lærling af de klassiske forfattere. Forholdet mellem mand og kvinde er det centrale problem i værk efter værk, og ingen dansk forfatter har diskuteret Venus og hendes væsen så grundigt - og så velskrevet.

Tidligt misted jeg min moder...

Sådan skrev Oehlenschläger i et af sine skønneste digte, det, der med Carl Nielsens melodi blev en vore yndlingssange som "Underlige aftenlufte". Ikke meget af, hvad Oehlenschläger skrev, ville Paludan-Müller skrive under på, men netop den verslinje kunne han.

Ad sære veje synes det at miste en mor at være digterskæbne. Petrarca, der i 1300-tallet grundlagde den europæiske lyrik, skrev sit første digt 14 år gammel ved sin mors død, og i Paludan-Müllers hovedværk Adam Homo indtager moderens væsen en stor plads, hendes død en afgørende.

Naturligvis fandtes der kvinder i barndomshjemmet, søstre, tjenestepiger, siden de ældre brødres forloveder, men midtpunktet manglede, og det ser man i digterværkerne.

Adam Homo undgår så vidt muligt at gå så skrækkelig meget igennem og bliver alligevel berømt, ikke for sine fortjenester, for de består stort set bare i, at han altid vælger den letteste løsning, altid viger udenom og altid svigter. Alligevel opnår han udsigten til at blive frelst, fordi én kvinde lægger hele sin kærlighed i vægtskålen for ham.

Den første af de fynske digtere er så aktuel som nogen sinde, bliver læst overalt; denne anden af slagsen er vel stort set glemt? Er der altså nogen grund til at de litterære selskabers samråd markerer et forældet forfatterskab - hvis det ikke var, fordi det er grunden til deres eksistens?

Svaret ligger i det, der kendetegner alt, hvad Paludan-Müller skrev. Han er en af dansk digtnings mest nådeløse tidskritikere, og han er en af dem, der har skrevet det smukkeste dansk.

Som kontrast til barnagtiggørelsen og den sproglige selvkolonialisering i dagens Danmark står den etiske digters krav om modning og sprogkraft, en modning han i Adam Homo især, men også i andre værker, lader fortsætte ind i efterdøden, og en sprogkraft, der er en uophørlig stræben efter at udvikle danskens udtryksmuligheder og -evner til at dække de mest komplicerede livsbetingelser.

Hans digtning er aktuel, fordi den peger på den menneskelige udvikling og peger på følgerne af at leve i nuet. Hvor nutiden sætter øjeblikket i brændpunktet, hævder han den åndelige udviklings forrang.

Han ved fra Goethes Faust, at den, der beder øjeblikket om gå i stå, straks har dømt sig selv til fortabelse, at han er hjemfalden til Den Onde. Hans Adam Homo står til fordømmelse, fordi han altid lod sig lede af øjeblikket, aldrig modnedes, aldrig var i stand til at holde fast i sig selv.

Ofte ser man Hamlet beskrevet som den typiske dansker, ham, der aldrig kan bestemme sig. Adam Homo rammer bedre den danske nationalkarakter, men dækker samtidig det alment menneskelige, både Adam og Homo betyder jo menneske.

Derved hævder Paludan-Müllers hovedværk sin plads i selskab med Dantes Guddommelige Komedie, Goethes Faust og Henrik Ibsens Per Gynt. Det gør det også ved sit sproglige og stilistiske vingefang, fra den groteske humor og blankslebne satire til den ophøjede renhed.

Søren Sørensen er forfatter og formand i Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark.

Den anden digter fra Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce