Alle kan da passe børn


Alle kan da passe børn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Børn er ikke hunde, en daginstitution er ikke en hundepension, og at være pædagog er ikke det samme som at være hundetræner. Det er noget andet og meget mere.

"Alle kan passe børn". Et eller andet sted ringer en lille klokke i vores hoveder, når ordet " passe" bliver benyttet i denne sammenhæng.

For vores indre blik kører en lille interimistisk film, hvor vi ser en slags hundepension for børn - med små båse, hvor der bliver sat et par madskåle ind et par gange om dagen. De bliver luftet og indimellem kastes en bold eller bidering ind i buret, der er ingen mulighed for at nogen kommer til skade, for alle risikomomenter er på forhånd taget væk. Men pasning - er det nok?

De officielle udmeldinger peger i en anden retning. Skærpede krav fra politisk side til opkvalificering af det pædagogiske felt, har de sidste år tegnet et helt klart billede. Politikere vil have et professionelt, optimalt, dokumenteret og synligt pædagogisk indhold i de danske daginstitutioner. Politikernes tydelige signaler er altså: De vil ikke nøjes med "hundepensionspasning".

Men kvalitet fås ikke til discountpris, det kræver mere end hundekiks på bordet, for at blive i det ovennævnte billedsprog.

Lad os komme med et lille eksempel:

I det danske samfund er der stor forståelse for og accept af, at en IT- programmør har en specialviden om computer-programmering. Mange unge mennesker kan i høj grad gå dem i bedene ved at være i stand til at lave små programmeringer samtidig med, at de har en stor viden om brugen af computere.

Selv om de unge mennesker er ret dygtige, er der dog ingen, der sidestiller det med, at de skal/kan overtage IT- programmørernes arbejde eller løn. Ingen stiller spørgsmål ved programmørens kompetencer eller kvalifikationer. Anerkendelsen af programmørens faglighed og arbejde afspejles i høj grad gennem lønnen.

Den samme accept og anerkendelse af pædagogernes arbejde og faglighed kunne være ønskelig. For alle kan lære at passe børn, som mange unge mennesker kan håndtere en computer på brugerniveau, men ikke alle kan yde den professionelle indsats på de mange niveauer, som det forventes.

Især ikke når der er mistrivsel, eller tingene ikke går som de gerne skulle. Så kræver det særlig indsats, specialviden, og det er dét, pædagoger har i forhold til børn. Som programmører i forhold til computere!!

For dén pædagogisk udvikling af børn som foregår i daginstitutioner landet over er meget mere end blot "pasning" kun med fokus på de nødvendige omsorgsting, som mad, skiftning og fri leg.

Som pædagog har du ansvaret for andre menneskers vigtigste ejendom, "guldet", nemlig børnene.

Og her handler det ikke kun om, at få børnene levende gennem hverdagen, nej, det handler også om, hvordan de trives, og hvis de ikke trives, hvordan ændres det så ??

Det handler om, at børn skal have en hverdag, hvor de møder udfordringer, der passer til deres evner og interesser, at udvikle disse, samt at tilføje nye muligheder, som alt i alt gør barnet rustet til et godt liv i det samfund, vi har i Danmark.

For pædagoger er også kulturformidlere, vi lægger fundamentet for et holdspil, der er jo en grund til at fodbold er så populært, det handler om at yde det bedste for holdet, at se helheden samtidig med, at man forstår at tænke selvstændigt over næste træk på banen, især hvis uventede situationer opstår. Et frækt move kan føre til mål, men oplægget til målet kom via det gode samspil på holdet.

Barndommens gade er rykket ind i daginstitutionerne, og dermed også en meget vigtig del af børns socialisering. For børn i dag er primært opdraget som individualister.

I daginstitutionerne udvikles de sociale evner og spilleregler. Børn lærer også at være en del af et hold, et team, og den kombination af individualitet og teamånd, at tage ansvar for både sig selv og holdet, er noget af det, vi i Danmark er kendt for og har brug for også udenfor fodboldbanerne.

Børn i Danmark kan tænke selvstændigt, de kan tage beslutninger, være nyskabende og eksperimenterende. Og det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er værdier i vores kultur, som vi værner om. Men det er i høj grad også et spørgsmål om at blive "klædt på" til at være medspiller i sådan en kultur, og det er en opgave pædagoger er uddannet og rigtig gode til.

For det pædagogiske arbejde er meget mangfoldigt:

Det er sommer og pædagogen sidder på legepladsen i solen med en kop kaffe. Børnene leger forskellige steder omkring hende. En forældre kommer for at hente sit barn og kommenterer "nej hvor ser det hyggeligt ud, man skulle da have været pædagog.

"Man skulle have været pædagog" - og dog. Umiddelbart afhænger situationen af øjnene der ser. Hvem ville ikke gerne sidde i solen, med en kop kaffe og slappe af og oven i købet tjene penge. Det kan de fleste vel holde til - eller hva'?

I en udefrakommendes øjne ser det hyggeligt og afslappende ud, men pædagogen er faktisk på arbejde, mens hun sidder der.

For pædagogen observerer børnene.

* Vurderer konflikter - kan børnene selv klare uenighederne, eller skal de have voksenhjælp.

* Er der nogen som ikke har legekammerater, de skal måske have lidt støtte til at finde venner den dag.

* Er der harmoni i de forskellige børnegrupper, er de børn der har specielle behov med i legene, og er ingen kede af det.

Pædagogen vurderer hele tiden "miljøet" i børnegruppen og er klar til at gribe ind, hvis det er påkrævet.

Fra politisk side, er der, som før nævnt også fastlagt en del opgaver, som, udover arbejdet med børnene, også kræver helt andre sider, af pædagogens faglighed.

Vi nævner i flæng: Lærerplaner, børnemiljøvurderinger (BMV), forskellige former for sprogtests, indstillinger til specialhjælp, listen er lang og stadig kun en del af de mangeartede opgaver, pædagogen favner.

Som pædagog, skal man kunne mestre mange aspekter og håndtere dem alle: Det pædagogiske arbejde i institutionerne drejer sig heller ikke alene om samværet med børnene. Det handler i høj grad også om samarbejdet med forældre.

Der er meget fokus på forældrerollen. Der skrives bøger og holdes foredrag om pædagogiske metoder, og de allerfleste forældre er utroligt opmærksomme på deres børns ve og vel. Det er dejligt, for det giver grobund for at tæt og godt forældresamarbejde omkring børnene.

I det pædagogiske arbejde er der mange forskellige former for sparring med forældre, lige fra almindelige samtaler omkring velfungerende børn, over forskellige former for råd og vejledning, til samtaler med meget bekymrede, utrygge og ulykkelige forældre, hvis barn ikke udvikler sig efter normen.

"Alle kan passe børn" - men skal det være pasning...eller vil man have et kvalificeret pædagogisk tilbud, som kan tilgodese og rumme, alle de krav og forventninger der ligger, til det pædagogiske arbejdsfelt ...?? Det er et politisk valg !!!

Overalt efterspørges arbejdskraft, der er fleksibel, teamspillere, nytænkende, risikovillige, ansvarsbevidste og ikke mindst selvtænkende. Det fundament der er nødvendigt for, at børn udvikler sig til at blive det, er pædagogerne med til at etablere gennem deres faglige/professionelle tilgang til deres profession. Det fundament bliver ikke opbygget gennem pasning alene.

For at fastholde en dygtigt og fagligt velfunderet arbejdskraft inden for de danske daginstitutioner og sikre den nødvendige tilgang til de danske pædagogseminarier, er det nødvendigt at revurdere det lønniveau, der i øjeblikket eksisterer på området, for lønnen er en vigtig faktor, når de unge vælger uddannelser, og i øjeblikket er der et drastisk fald i ansøgninger til seminarierne. Det er da et vink med en vognstang.

pernille g. hjuler

Baumgartensvej 24, Odense C

pia hansen

Freltoftevej 7, Årslev

Alle kan da passe børn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce