Politisk kammerateri
Af: Direktør, fhv. byrådsmedlem, De Konservative Lasse Bork Schmidt

Tidligere regionsformand, nuværende folketingsmedlem Carl Holst er nu en forfulgt uskyldighed. Det er politisk besluttet af Venstre og Socialdemokratiet i det syddanske regionsråd. Og det er jo smukt, når politiske venner kan finde ud af at stå sammen om at beskytte sig selv og hinanden mod ubehagelige sager.

Nu skal vi alle glemme alt om, hvordan Carl Holst misbrugte sin magt som regionsformand til at ansætte en god ven fra Venstre i et fiktivt projekt i regionen, således at denne i virkeligheden kunne bruge sin tid på at føre valgkamp for Carl Holst til Folketinget.

Det er nærmest slet ikke sket.

Det lille figenblad, som Venstre og Socialdemokratiet dækker deres skam ind under, er, at rigsadvokaten ikke vil rejse en straffesag mod Carl Holst. Ganske vist siger rigsadvokaten følgende: "Efterforskningen har påvist, at personer ansat i regionen har udført kampagnearbejde for Carl Holst, der vedrørte hans opstilling til Folketinget".

Når der ikke rejses en straffesag, skyldes det altså ikke, at Carl Holst ikke har gjort noget forkert - for det har man påvist, at han har - men alene, at omfanget ikke kan bevises præcist, hvorfor han ikke vil kunne dømmes i en decideret straffesag.

Det udlægger Carl Holst - som i hvert fald intet har lært om ydmyghed af sagen - dog således: "Rigsadvokaten har ikke fundet grundlag for at rejse tiltale, og derfor har man en de facto afgørelse om, at der ikke er begået fejl".

Det er ganske enkelt løgn. Politiets undersøgelse har - ligesom regionens egen undersøgelse - klart påvist, at Carl Holst har brugt personer ansat i regionen til at udføre kampagnearbejde. Det fremgår sort på hvidt af Rigsadvokatens konklusion.

Derfor ville der selvfølgelig være basis for en erstatningssag mod den tidligere regionsformand. Ja, faktisk er der tale om fornyet misbrug af skatteborgernes penge, når Venstre og Socialdemokratiet vælger ikke at køre en erstatningssag. Udfaldet af en erstatningssag har nemlig intet at gøre med udfaldet af en straffesag.

Venstres og Socialdemokratiets afvisning af en erstatningssag er rent politisk kammerateri. Man ønsker ikke mere debat om misbrug af regionens penge i et valgår, så den lukker man ned og giver Carl Holst et klap på skulderen og fuld tilgivelse for at have misbrugt vores penge til at føre valgkamp.

Imens overlades borgerne til den almindelige politikerlede over de politikere, der først misbruger systemet og dernæst får de politiske venner til at dække over sig.