40. Rørsmed Freddy Aksel Storm Rasmussen, Møllegaardsvænget 1, Broby, har været ansat 40 år på Odense Staalskibsværft A/S Lindø fredag.