40 Trykker Bjarne Sølvbjerg Hansen, Frue Kirkestræde 5, 1 sal. t.v., Odense C har været ansat 40 år i emballagekoncernen Glud & Marstrand A/S, Odense tirsdag.

Jubilæet markeres med reception i virksomheden, Næsbyvej 20 mandag den 11. januar kl. 10-11.