25 Rørsmed Allan Ingolf Ewertsen, Lundegyden 1, Otterup, har 25 års jubilæum på Odense Staalskibsværft, fredag.